Over VZI

De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici is als vaksectie binnen de NVTG (Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg) opgericht op 23 april 1971. Op 26 mei 1978 werd zij een zelfstandige Vereniging van Ziekenhuiselektronici (VZE). In 1986 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VZI). De VZI is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De vereniging kent leden (uit de ziekenhuizen) en gasten (uit medisch technologische bedrijven).

Doel

Het doel van de VZI is de contacten tussen leden te bevorderen, hun kennis te vergroten en te verdiepen. Tevens behartigt de VZI de belangen van haar leden.

Team MAST

Binnen VZI is Team Management&STrategie (MAST) actief. Zij zorgen ervoor dat er voldoende aandacht is voor specifieke deelgebieden. Zij stemmen jaarlijks de activiteiten met het bestuur af.

Team TechTalks

Jaarlijks worden meerdere TechTalks georganiseerd, veelal door en bij gastleden. De technische onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn medisch-technologisch gericht. Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bij gastleden gehouden, waarbij de organiserende coördinator als gastheer optreedt.

Team Events

Door team Events wordt jaarlijks de ALV/studiedag (voorjaar) en een HealthTech Talk (najaar) georganiseerd en zij werken daarbij samen met andere beroepsverenigingen.

Opleidingen

VZI heeft een opleidingscommissie die de beschikbare opleidingen voor de leden beoordeelt en waardeert. Daarnaast worden opleidingsmogelijkheden gestimuleerd door het zelf ontwikkelen van trainingen met gastleden, bijvoorbeeld op het gebied van de risicomanagement, laserveiligheid, presentatietechnieken en elektrische veiligheid.

Koepel Medische Technologie

De Koepel MT bestaat uit afgevaardigden van negen beroeps- en belangenorganisaties, te weten:

 • BMTZ (Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg)
 • NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)
 • NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers)
 • VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
 • WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen)
 • NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)
 • DSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)
 • NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) 
 • LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Binnen de Koepel MT zijn bovenstaande verenigingen en werkgroep allen vanuit verschillende achtergronden (mede) verantwoordelijk voor de veilige toepassing en kwaliteitsborging van medische technologie binnen de gezondheidszorg. De Koepel MT is hiermee hét aanspreekpunt voor overheid, inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en overige partijen in de gezondheidszorg.

Informatievoorziening

 • Website: algemeen gedeelte en besloten Ledenportaal
 • MT-Integraal: online magazine over de medische technologie in de gezondheidszorg
 • VZI-nieuwsbrief: wordt maandelijks digitaal verstuurd