Lidmaatschap

Instellingen, bedrijven en organisaties kunnen locatielid worden van VZI, de medewerkers worden lid.

Op 1 januari 2023 bedroeg het totaal aantal leden 1.136 personen waarvan 10% afkomstig uit het bedrijfsleven.

Lidmaatschap

Leden kunnen tegen gereduceerde tarieven deelnemen aan trainingen, cursussen en studiedagen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van gehalveerde, aantrekkelijke tarieven voor het plaatsen van banners en vacatures.

Via het intranet op de website beschikt een lid over een groot kennisnetwerk door de vele collega's, kan zoeken in het ledenbestand, kan eigen gegevens wijzigen, neemt deel aan het discussieforum/kennisplatform en heeft inzage in verenigingsdocumenten. Inschrijving in het Kwaliteitsregister behoort tot de standaard mogelijkheden voor leden.

Elk eerste lid van een organisatie, instelling of bedrijf wordt ingeschreven als locatielid en betaalt het locatietarief. Alle volgende leden worden lid tegen het lage tarief per persoon.

Voorbeeld:

Firma X is met 2 personen lid: 1x locatietarief + 1x tarief per persoon
Ziekenhuis Y is met 45 personen lid: 1x locatietarief + 44x tarief per persoon

Hiernaast kent de vereniging nog individuele lidmaatschappen voor studenten (met gereduceerd contributietarief) en buitengewone leden (beoordeling bestuur). Ere-leden zijn vrijgesteld van contributie, zij worden door het bestuur benoemd.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jALV. Vermelde prijzen gelden m.i.v. 14 maart 2019 en zijn BTW-vrij. 

Omstreeks Maart worden de contributiefacturen aangemaakt en verstuurd naar alle locatieleden. Hierbij worden verzamelfacturen aangemaakt waarop de contributie voor de instelling én alle leden wordt vermeld. Voor leden die gedurende het verenigingsjaar aangemeld worden, wordt naar rato van het verstreken jaar contributie in rekening gebracht.

Tarieven lidmaatschap Locatietarief
per organisatie/instelling
Tarief
per persoon
Leden non-profit
(ziekenhuis/instellingen/organisaties)
€ 275,= € 52,50
Leden profit
(bedrijven)
€ 275,= € 52,50
Studenten* Nvt € 20,=
Buitengewoon lid** Nvt € 52,50
Ere-leden*** Nvt Nvt

* zolang opleiding wordt gevolgd
** bv. pensioen, individueel
*** door VZI benoemd

Beëindiging lidmaatschap

Het VZI-verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging van lidmaatschap dient ten minste vier weken vóór het ingaan van een nieuw verenigingsjaar schriftelijk te worden opgezegd.

Het lidmaatschap is persoonlijk en bij beëindiging niet overdraagbaar aan anderen.

Lid worden