Lidmaatschap

Instellingen, bedrijven en organisaties kunnen lid worden van VZI. Op 1 januari 2020 bedroeg het totaal aantal leden ongeveer 1.100 personen waarvan 10% afkomstig uit het bedrijfsleven.

Lidmaatschap

Leden kunnen tegen gereduceerde tarieven deelnemen aan trainingen, cursussen en studiedagen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van gehalveerde, aantrekkelijke tarieven voor het plaatsen van banners en vacatures.

Via het intranet op de website beschikt een lid over een groot kennisnetwerk door de vele collega's, kan zoeken in het ledenbestand, kan eigen gegevens wijzigen, neemt deel aan het discussieforum/kennisplatform en heeft inzage in verenigingsdocumenten. Inschrijving in het ReCer2.0 register behoort tot de mogelijkheden voor leden.

Elk eerste lid wordt ingeschreven als hoofdlid van de organisatie voor locatietarief, alle vervolgleden worden lid tegen het lage tarief.

Studenten

Studenten kunnen tegen gereduceerd tarief inschrijven, zij hebben alle voorzieningen van het lidmaatschap.

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld tijdens de ALV. Vermelde prijzen gelden m.i.v. 14 maart 2019 en zijn BTW-vrij. Omstreeks Maart worden de contributiefacturen aangemaakt en verstuurd.

Het is mogelijk dat er combinatiefacturen worden samengesteld waarop de contributie voor de instelling én die voor alle leden wordt verzameld. Hiertoe dient u met het secretariaat contact op te nemen.

Voor leden die gedurende het verenigingsjaar aangemeld worden, wordt naar rato van het verstreken jaar contributie in rekening gebracht.

Tarieven lidmaatschap per locatie per persoon
Leden non-profit (ziekenhuis/instellingen/organisaties) € 275,= € 52,50
Leden profit (bedrijven) € 275,= € 52,50
Studenten* Nvt € 20,=
Buitengewoon lid** Nvt € 52,50
Ere-leden*** Nvt Nvt

* zolang opleiding wordt gevolgd
** bv. pensioen
*** door VZI benoemd

Beëindiging lidmaatschap

Het VZI-verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Opzegging van lidmaatschap dient ten minste vier weken vóór het ingaan van een nieuw verenigingsjaar schriftelijk te worden opgezegd.

Het lidmaatschap is persoonlijk en bij beëindiging niet overdraagbaar aan anderen.

Lid worden