MDR

Alle medische hulpmiddelen die na 26 mei 2021 in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de nieuwe Europese Wet op medische hulpmiddelen, de Medical Device Regulation. De verscherpte regels hebben tot doel de patiëntveiligheid te vergroten en innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar te houden voor de patiënt.

Het is evident dat de MDR de grootste impact heeft op de industrie, maar we moeten de gevolgen van de MDR voor ons werk als medisch technicus in het ziekenhuis niet uit het oog verliezen.

We hebben met een werkgroep, onder leiding van René Drost, de impact van de MDR op het werk van de medisch technicus helder in beeld gebracht. Het is een dynamisch document geworden, wat inhoudt dat de tekst aangepast kan worden als we te maken krijgen met nieuwe inzichten of aanpassingen van de wet.

Deze handreiking is op constructieve wijze, en vooral in een prettige samenwerking tot stand gekomen. De leden van de werkgroep (Jan Nooitgedacht, Henk Boon, Ruud Pols, Nanneke Mollink en René Drost) mogen trots zijn op het resultaat!

Namens het bestuur van de VZI wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze handreiking hartelijk bedanken.

Henk Imming | voorzitter VZI (02-06-2021)

Download de handreiking

Adobe .pdf bestandsformaat