KoepelMT

VZI maakt deel uit van de Koepel Medische Technologie. Dit is een overlegplatform voor verenigingen wiens leden zich bezighouden met veilig en efficiënt gebruik van medische technologie in zorginstellingen. Elk van de verenigingen erkent dat de effectiviteit van veilige en efficiënte toepassing van medische technologie groter is naarmate wordt samengewerkt met anderen, ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid en ervaring.

Schakelpunt

De Koepel Medische Technologie is een schakelpunt waarlangs actuele vraagstukken snel door een brede groep betrokken deskundigen kunnen worden onderzocht en beoordeeld. In driemaandelijkse vergaderingen kunnen zaken tot besluitvorming worden gebracht.

De Koepel Medische Technologie is hét aanspreekpunt voor medische technologie voor overheidsinstanties, brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. Daartoe werkt de Koepel aan verbetering van de externe zichtbaarheid en aan een formalisering van de samenwerking.

Heb jij een mogelijke ontwikkeling die besproken kan worden binnen de koepel? Neem contact op via secretariaat@vzi.nl

Deelnemers

De Koepel Medische Technologie bestaat uit de volgende verenigingen:

  • BMTZ (Biomedisch Technologen in de Zorg)
  • NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysici)
  • NVKFM (Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch Medewerkers)
  • NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)
  • NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde)
  • LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)
  • VDSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)
  • VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
  • WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen)