Deskundigheid

De medisch technici krijgen een steeds prominentere rol en meer verantwoordelijkheden in de hele levenscyclus van de medische apparatuur.

Medisch technici in de zorg

De medisch technici geven technische adviezen in de aanschafprocedures, voeren zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit, ondersteunen de zorgverleners in de toepassingen én verzorgen uiteindelijk de afstoting van de medische apparatuur. Daarnaast zijn de medisch technici verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur.

Werken als Medisch Technicus

Voor de Medisch Technicus heeft VZI een beroepsprofiel opgesteld welk onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsprotocol. Dit profiel beschrijft onder andere de kern van de functie, plaats binnen de organisatie, taken en verantwoordelijkheden, uit te voeren activiteiten, benodigde kennis en vaardigheden etc. Het huidige beroepsprofiel is gericht op de medisch technicus 4. Voor de medisch technici die op niveau 3 en niveau 5 werken, worden momenteel ook beroepsprofielen opgesteld.

Opleidingen

De voor het beroep vereiste kennis ligt doorgaans op technisch middelbaar niveau (MBO), soms op HBO-niveau. Naast een technische basisopleiding is uitgebreide kennis op medisch technologisch gebied vereist, voor niveau 4 en 5 is dat zelfs een vereiste. De VZI is daarom betrokken bij de opleiding van INTOP Zorgsector voor MTA, MTB en MTC. De VZI is vertegenwoordigd in de examencommissie.

Onlangs heeft de VZI in samenwerking met branche organisaties NVZ/NFU en het college van zorgopleidingen (CZO) opleidingseisen opgesteld voor de vakopleiding medisch technicus op niveau 4. Deze opleiding wordt aangeboden door INTOP Zorgsector en het TCR-Albeda. Naast de theoretische leergang bestaat de opleiding uit een praktijk leergang. Verschillende ziekenhuizen bieden een door CZO erkende praktijkleerplek. Het is de ambitie van VZI om de vakopleiding in de toekomst als maatstaf te laten gelden. Deze ontwikkeling past bij de professionalisering van het beroep.

Opleiders

INTOP Zorgsector
Opleidingen: MTA, MTB, MTC
www.intopzorgsector.nl
TCR-Albeda
Opleidingen: Medisch technicus
Meerdere locaties in regio Rotterdam
www.albeda.nl en www.techniekcollegerotterdam.nl

Meer informatie

Kijk in onderstaande document voor meer achtergrondinformatie over het beroep.