Werkgroep MDR van start

Op 26 mei 2020 wordt de nieuwe Europese wet op medische hulpmiddelen, de MDD wordt vervangen door de MDR,  van kracht. De inspectie gaat vanaf die datum toezicht houden op de naleving van de MDR. Welke impact heeft de MDR op het werk van de medisch technicus?

Om deze vraag te beantwoorden heeft de VZI een oproep gedaan onder haar leden om een werkgroep te kunnen samenstellen bestaande uit aantal medisch technici die samen met René Drost de impact hiervan in kaart gaat brengen. De verwachting is dat de werkgroep hiervoor vier keer bijeen zal komen.

Inmiddels heeft de eerste startbijeenkomst plaatsgevonden bij Axioma te Baarn.

vlnr: Jan Nooitgedacht (Tjongerschans), Henk Boon (Gelre), Ruud Pols (Spaarne), Nanneke Mollink (Jeroen Bosch)

 

Top
Contact?