VZI TechTalk Alarmmanagement – Tiel

Regio Midden organiseerde in samenwerking met gastlid Itémedical B.V. te Tiel op donderdag 7 november een
VZI-TechTalk Alarmmanagement

Is reductie van het aantal alarmen noodzakelijk?
De afgelopen jaren zijn er steeds meer medische apparaten rondom het bed van patiënt komen te staan op de Critical Care afdelingen. Deze wirwar aan apparaten producen een behoorlijke hoeveelheid geluid. Uit diverse studies is gebleken dat meer dan 80% van de alarmen klinisch niet relevant zijn. Een reductie van het aantal alarmen is met 25 tot 64% haalbaar door een structurele aanpak.

De vele versie updates, verschillende communicatieprotocollen, het wel of niet aansluiten van medische apparatuur op het ziekenhuisnetwerk, laten zien dat de ziekenhuizen behoefte hebben aan een beheersbaarheid van het aantal alarmen en de alarmduur waarbij patiëntveiligheid én klinisch relevante alarmen voorop staan.

Locatie
Itémedical B.V.
Newtonstraat 13, 4004 KD Tiel

Programma
* 12.30 – 13.00 uur: Binnenkomst, ontvangst koffie/thee en broodje.
* 13.00 – 13.15 uur: Start en welkom
* 13.15 – 13.40 uur: “Medische Techniek en alarmmanagement”

Interactieve sessie waarin de alarmproblematiek van de afgelopen 15 jaren wordt gespiegeld aan de praktijkervaringen van de Medisch Technici. Is er alarmmoeheid in jullie ziekenhuis en hoe pakken jullie dit aan? Wat is jullie ervaring met technische alarmen zoals aantal en lengte?

* 13.40 – 14.00 uur: Rondleiding
* 14.00 – 14.15 uur: Korte koffiebreak
* 14.15 – 15.00 uur: Huidige situatie alarmproblematiek.

Als Medisch Technicus wil je graag vanachter je bureau alle medische apparaten op de Critical Care beheren; welke apparaten hebben als eerste onderhoud nodig, welke zijn waar nog in gebruik, welke technische alarmen zijn er recent opgetreden? Hebben alle apparaten nog wel dezelfde versies? Het liefst wil je als technicus vanachter je bureau alle medische apparaten kunnen beheren zonder iedere keer naar de Critical Care afdeling te gaan om dit apparaat te checken. Dit kan ook niet altijd als er patiënten liggen.

Itémedical is al een aantal jaar bezig om veilige én relevante alarmen te laten zien. Hoe wordt dit bereikt? In een praktische demo laat Itémedical zien hoe zij deze beheersbaarheid van technische alarmen aanpakt via een merkonafhankelijke oplossing.

Een workshop waar je hands-on gaat en ziet hoe een alarm via het alarmdistributieproces wordt verwerkt, gefilterd en ten slotte op een mobiel device wordt Belangrijk: interactief, hands-on, discussie.

* 15.00 – 15.20 uur: Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van alarmmanagement?

Een interactieve sessie met vragen als “Waar denk je als technicus dat het alarmbeheer naar toe gaat?” Is reductie van het aantal alarmen noodzakelijk”.

* 15.20 – 15.30 uur: Vragen/ Afsluiting
* 15.30 – 16.00 uur: Borrel

Verslag

Op donderdag 7 November zijn wij te gast geweest bij ons gastlid Ité medical in Tiel. Hier is voor een groep van bijna 15 technici een mooie middag georganiseerd met als thema Alarmmangement. Er is gesproken over het voordeel van dit systeem om de alarmdruk omlaag te brengen voor de gebruiker.

In een praktijksessie is dieper op de werking van dit systeem ingegaan en de samenwerking tussen het alarmmangement systeem en het VOS/MOS systeem, de firma CLB schoof hierbij aan voor uitleg over de koppeling.

Henk Imming, voorzitter VZI, heeft tussendoor ons nog bijgepraat over de laatste stand van zaken binnen de vereniging. Afsluitend zijn er nog de mogelijkheden getoond van alarmmanagement in de thuis situatie bij bijvoorbeeld thuis beademing.

Al met al een informatieve middag met goede discussies tussen niet alleen de sprekers maar ook onderling.

Foto’s

Organisatie

Edwin Vliek

Coördinator Regio Midden

Top
Contact?