VZI Healthtech Talk 2018: voorjaarscongres (met 8,4 beoordeeld)

Thema VZI congres 24 mei 2018: Meer dan ooit in het hart van alle ontwikkelingen!

“Blending Technologies” was het thema van het VZI voorjaarscongres op 24 mei a.s. in Van der Valk Veenendaal. “Blending Technologies” ofwel, kijkend naar alle ontwikkelingen in de zorgsector: “Blending Worlds.”

Werelden die zich vermengen, grenzen die vervagen. We noemen dit ook wel de vermaatschappelijking van de Zorg. 

We komen met de Zorgsector uit een wereld – een afgegrensd domein – met alle aandacht voor Ziek & Zorg en we evolueren naar een wereld van Leven & Gezondheid, van Mens & Maatschappij. Grote woorden, maar kijk eens wat er dagelijks gebeurt. Steeds meer staat in de Zorg de Mens centraal en niet de Aandoening. En hebben we die Mens Centraal, dan hebben we het over veel meer dan alleen Zorg; dus ook over het leven. 

We zijn gewend en verwend: we willen het leven leiden dat we willen leiden en als daar een of meerdere aandoeningen bij horen, dan diagnosticeren we dat, brengen dat in kaart en gaan vervolgens op zoek naar de best passende oplossingen.

En die zijn er vele. Zodanig dat we vervolgens zo lang en zo goed mogelijk het leven kunnen leiden dat we wensen.

In dat alles is technologie en de toepassingen ervan onontbeerlijk. Binnen de muren van de zorgorganisatie en inmiddels daarbuiten. Wat we kunnen is schier onbegrensd.  

Inmiddels nog veel meer want we hebben ontdekt dat innovatie niet per definitie het vinden van iets nieuws is, maar ook het combineren van bestaande zaken kan zijn.

Blue Tooth technologie, met een smart phone en een handheld ultrasound transducer? De iPad en de ECG mobiel, met ook hier internet gerelateerde communicatie. Om het voor nu maar even eenvoudig te houden. Maar 24 mei pakken we ook door; bespreken we de toepassing van Solar Energy in de zorgsector! Om maar wat te noemen. 

Donderdag 24 mei komen werelden bijeen. “Blending.”

Geen “Single Malt innovatie” – so to speak – maar een Blend: een synergistische optelsom met een wereld te winnen. Zeker voor technici.

Thomas Hofhuis – Dagvoorzitter

Beoordeling

Het dagprogramma werd door de aanwezigen met een 8,4 beoordeeld. Daarnaast werden nieuwe ideeën aangedragen voor volgende edities.

Presentaties

Foto’s

Programma

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie

09.30 – 09.35 uur
Welkom
Dhr. H. Imming, Voorzitter van de VZI

09.35 – 09.45 uur
Opening door de dagvoorzitter
Dhr. T. Hofhuis, Ampère Advies

09.45 – 10.30 uur
VZI Next Generation
Dhr. R. de Groot, & degroot

10.30 – 11.00 uur
IVWear | Zorginnovatie
Dhr. M.J. Heintzen, directeur IVWear

11.00 – 11.45 uur Koffiepauze

11.45 – 12.15 uur
De MDR en IVDR – de impact in de medische techniek
Dhr. E. Vollebregt, advocaat Axon Lawyers
Gespecialiseerd in medical devices, eHealth, mHealth, software en beveiliging persoonsgegevens

12.15 – 12.45 uur
Presentatietatie van de Praktijkgids “Medische Informatie Technologie”
Naam volgt

12.45 – 13.45 uur Lunch

13.45 – 14.30 uur
SRON – Netherlands Institute for Space Research
P.J. Hieltjes, SRON en dr. ir. A. Andreski, Saxion

14.30 – 15.00 uur
Cybersecurity
Dhr. B. de Winter, publicist/beveiligingsexpert met specialisatie in IT-beveiliging en privacy

15.00 – 15.30 uur Theepauze

15.30 – 16.15 uur
Invent the Future
Dhr. L. Jakšić, teamlid NUON Solar team 2018 – TU Delft

16.15 – 16.30 uur
Evaluatie en sluiting door de dagvoorzitter
Dhr. T. Hofhuis, Ampère Advies

16.30 – 17.30 uur Borrel en netwerken

Top
Contact?