Vaksectie BVT opgeheven

Binnen VZI zijn vaksectie actief, waaronder ook de vaksectie Beeld Vormende Techniek (BVT). Deze vaksectie had als aandachtsgebied de onderwerpen rondom beeldvormende techniek.

Omdat deze onderwerpen vaak ook op HealthTalks en TechTalks worden geagendeerd worden, hebben de leden van deze vaksectie aan het bestuur het advies afgegeven om de vaksectie als zelfstandig organisatieonderdeel op te heffen. De activiteiten kunnen voortaan onder een andere vlag worden georganiseerd.

Het bestuur heeft dit advies overgenomen en bedankt alle BVT-leden voor hun inzet gedurende afgelopen jaren. Daarmee is de vaksectie BVT opgeheven. 

Top
Contact?