Toelichting Agenda

VZI hanteert een algemene agenda voor plaatsing van evenementen die van waarde zijn voor de eigen doelgroep. De organisatie daarvan kan ook buiten de VZI liggen, bij bedrijven, instellingen of organisaties. Ook uw evenement kan worden opgenomen in de algemene agenda.

Onder het begrip “evenement” kan worden verstaan:

Congres, seminar symposium;
Cursus, training;
Belangrijke vergaderingen;
Overige speciale bijeenkomsten.

Voor wie is de agenda

 Elke instelling, bedrijf of organisatie kan een evenement laten plaatsen;
 Het evenement moet passen binnen de doelstellingen van VZI.

VZI beslist of een aangemeld evenement al dan niet wordt opgenomen in de agenda, dit zal onder opgave van reden gemeld worden.

Tarieven

Evenementen worden gratis geplaatst

Aansprakelijkheid

VZI aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele onjuistheden en daaruit voortvloeiende kosten. Evenementen worden met de grootste zorgvuldigheid vermeld.

Aanmelden evenement

Geef uw activiteit door via een email aan webbeheer

Top
Contact?