TechTalk MAMI Utrecht

UTRECHT – Op 15 mei j.l. organiseerde de vaksectie MAMI een TechTalk in het UMC-Utrecht. De VZI-opleidingscommissie en de ReCer-commissie werken nauw samen om praktische leerwegen voor, en certificering van Medisch Technici mogelijk te maken. De recente ontwikkelingen en veranderingen in deze gebieden waren voor de vaksectie MAMI aanleiding om deze VZI Talk te organiseren, deze werd bezocht door 25 leidinggevenden van Medisch Instrumentele Diensten en vertegenwoordigers van INTOP-Opleidingen.

Er werden presentaties gegeven door drie sprekers over onder andere:

  • De ontwikkeling van praktische leerwegen voor medische technici en de rol van het College Zorg Opleidingen (CZO) opleidingscommissie in oprichting (Peter Vlas, Voorzitter VZI Opleidingscommissie)
  • De norm voor de deskundigheid van onze beroepsgroep medisch technici, het certificaat van beroepsbekwaamheid en hoe houden we de kennis en kunde op peil en actueel (Nico Laheij, voorzitter ReCer commissie)
  • Toelichting op de certificatie normen, het systeem PE-online en de werkwijze voor toelating en (her)certificering (Camiel Versluis, beheerder ReCer certificatie)

De discussie die na elke presentatie volgde was inhoudelijk en waardevol, vooral ook om de mening van de collega leidinggevenden te vernemen over de besproken onderwerpen. Onderling werden ook afspraken gemaakt om over het een en ander verder van gedachten te wisselen.

Al met al een succesvolle TechTalk, met dank aan VZI-lid Roland Marges voor zijn bereidwillige medewerking bij het regelen van vergaderruimte en de uitstekende lunch in het UMC-Utrecht.

Coördinator vaksectie MAMI
Rob Zandbergen

Top
Contact?