TechTalk Maintenance Emmen (2018-11-01)

EMMEN – De coördinatoren uit Regio Noord organiseerden op donderdag 01 november jl. een TechTalk met als onderwerp “Maintenance”. Met een wat lange aanloop voor wat betreft het aantal aanmeldingen moest er toch enkele dagen voor de bijeenkomst een aanmeld stop afgegeven worden. Met 25 deelnemers was de zaal vol.

We mochten deze keer zelfs een behoorlijk aantal deelnemers van buiten onze regio ontvangen die speciaal op dit onderwerp afgekomen waren.

Na een korte inleiding van Bert Daanje heeft Teun Kruithof van Adquipment de mogelijkheden en voordelen van een gestructureerd onderhoudsprotocol met ondersteuning van het ANSUR softwarepakket uiteengezet. Vooral de koppeling met een C.M.M.S. (b.v. Ultimo) maakt het mogelijk om op een reproduceerbare manier je onderhoud te ondersteunen.

Daarna was het woord aan Gerald Zweers van Logic Medical die een sofware tool CheckIt presenteerde om onderhoud op een gestructureerde wijze uit te voeren. Deze tool is nog in ontwikkeling. De kracht van deze tool is dat gepubliceerde protocollen input krijgen van verschillende gebruikers en via een Cloud omgeving weer gedeeld worden. Ook zijn er plannen om CheckIt te integreren met ULTIMO.

Aansluitend hebben René van Anbergen (WZA) en Leon Noorduin (Nij Smellinge) nog een korte presentatie gegeven over hoe zij de ANSUR – ULTIMO integratie vorm gegeven hebben.

Na de pauze heeft namens het bestuur Leon Noorduin mededelingen gedaan over de voorgang van onze beroepserkenning en RECER. Hierop volgde een een discussie waarin verschillende aspecten aan de orde kwamen.

Vanwege tijdsgebrek moest het ‘rondje langs de ziekenhuizen’ kort gehouden.

Al met al een goed bezochte en geslaagde middag.

Ber Daantje / Hendrik Jan de Graaf
Regio Noord

Foto’s

Top
Contact?