TechTalk Innovaties in de Zorg – Roden (2019-10-31)

Thema: Innovaties in de Zorg
Locatie: Health-Hub Roden, 1e Energieweg 13, 9301 LK Roden

Programma

Innoveren in de zorg, het houdt maar niet op. Ontwikkelingen in de medische techniek buitelen over elkaar: hoger, beter, sneller, effectiever en complexer. Wie houdt het nog bij?

VZI! Want de Regio Noord heeft weer een interessant item bedacht op een inspirerende locatie: de Health Hub te Roden. 

Health Hub Roden heeft o.a. een ‘fablab’ gebouwd. In Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (Healthy Ageing). Health Hub Roden is opgericht om deze gespecialiseerde kennis en kunde in de regio te behouden. 

We kunnen rond 12.00 uur, na inschrijving bij de receptie, terecht in het personeelsrestaurant. Dit is in de centrale hal links bij de receptie. Je mag zelf zorgen voor je lunch, in het bescheiden restaurant is e.e.a. te koop.  

 • 12.00-13.00u Inloop
 • 13.00-13.30u Welkom door Bert Daanje (voorzitter) en Peter Boonstra (directeur)
  • Mededelingen/ontwikkelingen vanuit VZI
  • Lopende projecten binnen de ziekenhuizen, rondvraag, wvttk
 • 13.30-14.00u Health, zorgVrij mbv slimme sensoren/camera’s door Wouter Meijer
 • Presentaties vanaf 14.15u, dit betreft een dynamische voorstelling
  • Ooggestuurde computer door Egbert Wiltens
  • MRi device voor Plaque detectie (vaatvernauwing), door Abe van der Werf
  • Augmented reality met de hololens in de zorg
  • De zorgkubus (i.p.v. zusteroproep)
  • De camerabril in de zorg
 • 16.00 Borrel in een mooie omgeving waarbij toestellen uitgeprobeerd kunnen worden.
 • 17.00 afsluiting

Verslag (Bert Daanje)

Op donderdag 31 oktober jl. heeft regio Noord een Tech Talk gehouden met als titel ‘Innovaties in Zorg’. Wij waren te gast bij de Health Hub in Roden.

De titel is rechtstreeks afgeleid van de ambities die het Healthhub nastreeft. HealthHub Roden verbindt Medische technologie en healthy aging met onderwijs, start-ups, overheid en kennisinstellingen. In een tot kenniscentrum omgetoverd industrieel pand werden we gastvrij ontvangen door Egbert Wiltens van de Hanze Hogeschool Groningen. Er waren voor deze middag in totaal 31 aanmeldingen van 14 verschillende ziekenhuizen en verschillende gastleden.

De middag werd ingeleid door Peter Boonstra directeur van de Health Hub Roden met een korte overzicht over ontstaan en doelstelling van de organisatie.

Vervolgens werden we door Wouter Meijer, product owner KPN ZorgVrij bij KPN Health, meegenomen in een wereld waarin ICT en domotica het mogelijk maken dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en zorgverleners slimmere alarmen binnen krijgen waarom adequater geacteerd kan worden. Voor de deelnemers lag het voor de hand dat van deze technologie ook binnen ziekenhuizen zijn meerwaarde zou kunnen hebben.

Na een korte pauze werd de essentie van de Health Hub nog eens duidelijk uiteen gezet door Egbert Wiltens. Vooral de in noodzaak om de toenemende vraag naar zorg te kunnen pareren vind de Health Hub zijn bestaansrecht, aldus Egbert. Het is van cruciaal belang dat innovators, ondernemers en zorgverleners elkaar op een laagdrempelige manier kunnen vinden.
In een aansluitende rondgang met demonstraties en hands-on konden we kennismaken diverse start-ups en jonge innovators

Een mooi voorbeeld is de Zorgkubus (Care Cube) van Adri Wischmann. Rudmer Relling, Human Technology student van het Alfa College, onderzoekt de mogelijkheden hoe op zeer eenvoudige manier een cliënt of patiënt zijn zorgvraag kan doorgeven met deze slimme kubus. Door de kubus met het gewenste vlak naar boven te leggen wordt de specifieke zorgvraag of actie automatisch uitgevoerd of doorgezet naar de zorgverlener.

Een mooi bedrijf dat eveneens is gehuisvest binnen de Health hub is het bedrijf Machnet.
Abe van der Werf hield alle deelnemers bij de les met een boeiende presentatie over de MRI spoelen die het bedrijf ontwikkeld en op de markt brengt. Deze spoelen (phased array coils) worden gebruikt in combinatie met MRI om heel specifiek in te kunnen zoomen op bijvoorbeeld Carotid artery plaque. Door de specifieke kennis en ervaring weet dit bedrijf een niche markt op te vullen waar de grote MRI fabrikanten iets laten liggen. Abe ontpopte zich als een echte techneut die veel interactie met de zaal wist te maken.

Dan volgde een pakkende presentatie van Vincent Kuiper,student Industriële Productontwerpen van Windesheim, die als ontwerper bezig is een spraakcomputer systeem te optimaliseren voor een cliënt. Vincent is op zoek naar een input systemen welke aansluiten op de beperking van de cliënt. Denk hierbij aan het invoeren van commando via oogbewegingen.

Als laatste werd door Bram Oosting van Ambulancezorg Groningen een demonstratie gegeven over de mogelijkheden van een VR bril en ‘slimme’ bril waarmee op afstand meegekeken kan worden bijvoorbeeld een specialist. Heel concreet is de behoefte ontstaan om bij slachtoffers van brandwonden een beter triage te kunnen doen voordat deze wordt ingestuurd naar een specialistische brandwondencentrum.

Afgesloten werd de middag met een hapje en drankje waarin nog veel en lang werd doorgepraat over de verschillende onderwerpen. Al met al een geslaagde Techtalk met goede opkomst die de verwachtingen voor velen deed overtreffen. Voor lezers die mee willen weten over Health hub Roden kunnen via de website doorlinken naar de verschillende partners

Graag willen we Egbert Wiltens bedanken voor het invullen van deze middag.

Zie ook Healthhub Roden

 

Presentaties

Links

-> Film van voorbeelden klant Markenheem

-> Film van voorbeelden klant Vrijwaard

Foto’s

Organisatie Regio Noord

Bert Daanje
HendrikJ de Graaf
 
Top
Contact?