SFERD

Engelstalige versie SFERD Handboek (v4.1) is uit

Door de bijdragen van de afvaardigende besturen van de KoepelMT is het mogelijk geworden om de Nederlandse versie 4.0 in het Engels te (laten) vertalen, welke als "Professional Standard Handbook on Endoscope Cleaning and Disinfection version 4.1" is gepubliceerd. Ook de Stichting Trainingen Infectiepreventie (STIP), zij beleven dit jaar het 10 jarig bestaan en organiseert het negende SFERD...
Lees meer...

9e SFERD symposium

Veiligheidsrisico’s bij het gebruik van flexibele endoscopen zijn bekend. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst al jaren op de risico’s. SFERD is 11 jaar bezig met de bundeling van kennis en kunde, hetgeen in 2016 resulteerde in het SFERD Kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie flexibele endoscopen versie 4.0. Het SFERD bestuur is bezig met de samenstelling van het programma, met aandacht...
Lees meer...
Top
Contact?