SFERD

Engelstalige versie SFERD Handboek (v4.1) is uit

Door de bijdragen van de afvaardigende besturen van de KoepelMT is het mogelijk geworden om de Nederlandse versie 4.0 in het Engels te (laten) vertalen, welke als "Professional Standard Handbook on Endoscope Cleaning and Disinfection version 4.1" is gepubliceerd. Ook de Stichting Trainingen Infectiepreventie (STIP), zij beleven dit jaar het 10 jarig bestaan en organiseert het negende SFERD...
Lees meer...
Top
Contact?