ECRI

ECRI brengt Top 10 Hazards 2019 uit

Jaarlijks brengt ECRI een inventarisatie uit van de te verwachten risico's op het gebied van Medische Technologie. In de lange reeks Top10-Hazards is voor 2019 inmiddels de Top10 Health Technology Hazards vastgesteld en uitgebracht in een publicatie. Deze is te downloaden vanaf onze ECRI-pagina. Hier kunnen overigens ook de voorgaande edities worden bekeken. 
Lees meer...

Ontwikkelingen ECRI

Sinds 2015 is de VZI in Nederland de distributeur van ECRI producten. Deze producten kunnen niet alleen voor medisch technici, maar voor vele ziekenhuizen en zelfs organisaties daarbuiten van veel toegevoegde waarde zijn. ECRI biedt onder andere productvergelijkingen en –reviews van de meest recente technologieën in de gezondheidszorg, waarschuwingen bij problemen met bepaalde producten en een jaa...
Lees meer...
Top
Contact?