Succesvolle bijeenkomst Regio Noord te MCL Leeuwarden (2016-03-01)

Afgelopen donderdag heeft werkgroep 1 de 2e bijeenkomst van dit jaar gehouden in het MCL Leeuwarden. Aan de bijeenkomst hebben 14 collega’s uit 9 verschillende ziekenhuis locatie deelgenomen.  De eerste helft van de middag werd in beslag genomen door de algemene vergadering, namens het VZI bestuur deed Leon Noorduin mededelingen en was er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen richting het bestuur.

De vergadering werd afgesloten met het gebruikelijke rondje langs de ziekenhuizen waarin weer veel informatie over lopende projecten uitgewisseld werd.

Programma:

1. Welkom
2. Verslag vorige vergadering van 16 maart 2016, Refaja Stadskanaal
3. Medelingen van het VZI bestuur
4. Mededelingen namens werkgroep Ultimo Noord
5. Rondvraag en door deelnemers in te brengen onderwerpen
6. Pauze
7. Ca 15.00 uur, presentatie EFO in de HCK
8. Sluiting
9. Rondleiding in het hypermoderne HCK complex

* Electro Fysiologisch Onderzoek in de HartCatheterisatie Kamer

Na een korte pauze werden we door Mark Holwerda meegenomen in de wereld van de Elektro Fysiologie, kortweg E.F.O genoemd. Aan de hand van een boeiende presentatie vertelde Mark over de achtergronden van hartritmestoornissen en de verschillende mogelijkheden deze middels thermische ablatie te termineren. Naast de elektro fysiologie werd ook de benodigde apparatuur toegelicht en de daarbij behorende problemen en oplossingen deze goed te kunnen inzetten.

Aansluitend hebben we 2 hart catheterisatie kamers bezocht waarvan er een speciaal ingericht was voor E.F.O. onderzoeken en ter afsluiting was er een informeel ‘ hapje en drankje’.

Namens Werkgroep 1 wil ik nogmaals Reinder Stoer van het MCL en Mark nogmaals hartelijk bedanken voor het faciliteren van deze geslaagde bijeenkomst.

Bert Daanje / HendrikJan de Graaf
Coördinatoren WG1

Presentaties

EFO Presentatie WG1

(type: .pdf | grootte: 2 MB | versie: 20160301 | 144 downloads )


 Foto’s

Top
Contact?