Scholing

Scholing is belangrijk om bij te blijven in je vak: bekwaam zijn is één ding, bevoegd zijn ook! VZI organiseert trainingen en cursussen.

IMG_0013

VZI heeft met een aantal partners een scholingspakket samengesteld waar leden maar ook niet-leden zich voor kunnen aanmelden.

Zowel vakinhoudelijk als algemene vaardigheden komen hierin aan bod. Alle scholing is ReCer-geaccrediteerd en weegt mee voor het ReCer-certificaat.

De trainingen vinden plaats op locaties verspreid door het land in ziekenhuizen, bij gastleden of congrescentra en worden op maat georganiseerd.

Via evaluaties en polling wordt de mening van de leden geïnventariseerd, waarna er met gastleden nieuwe trainingen worden ontwikkeld.

Top
Contact?