TechTalk Noord PACS II Scheemda (2019-04-18)

SCHEEMDA – Donderdag 18 april organiseerde Regio Noord een VZI Techtalk PACS 2 in het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda. De middag was volgeboekt, de zaal bood eigenlijk maar plaats voor 20 deelnemers maar die waren ruimschoots aanwezig. Naast collega’s uit de regio zelf werden ook collega’s en gastleden verwelkomen uit de rest van Nederland. Ook oud-collega en inmiddels pensionado Fabio Morassi van het WZA.

Introductie

De aanwezigen werden hartelijk en gastvrij ontvangen door Kemal Hiseni. Namens het bestuur van de VZI heeft Peter Vlas de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de “metamorfose’ die de vereniging op dit moment ondergaat om zichzelf toekomstbestendig te maken. Aansluitend hierop gaf Peter nog een toelichting op het traject om te komen tot een beroepserkenning voor Medisch Technici via CZO.

PACS II en OZG

Na de pauze ging Joyce Blaauw ( Röntgen laborant OZG) verder met een voordracht over de implementatie van PACS II binnen het OZG. De presentatie richtte zich op de hele proces van beeldvorming, beoordeling, ontsluiten aan de zorgverleners en tot slot archivering.

Verrassend was dat PACS II veel meer omvat dan alleen maar data van beelden maar dat ook data van verschillende modaliteiten bevatten en van verschillende leveranciers. Ook benadrukte Joyce het belang van data beveiliging. Het is niet vanzelfsprekend dat een alle data van een patiënt beschikbaar is voor elk specialisme op elk willekeurig moment. Het proces om te komen tot een succesvol PACS II systeem is een multidisciplinaire inspanning waarin ook de Medisch technici een rol hebben. Specifieke kennis met betrekking tot technische kenmerken voor het koppelen van de systemen is vaak voorbehouden aan de Medische Technicus.

MES en SIEMENS

Vervolgens werd door Kris Roode van Siemens een toelichting gegeven op het MES (Managed Equipment Services) met het OZG. Een dergelijk manier van samenwerken geeft beide partijen een aantal voordelen. Kris vervolgde met een inkijk in de mogelijkheden van de AI (Artificial Intelligence) waarbij met behulp van Big Data analyse van röntgenbeelden de diagnostiek verbeterd kan worden.

Afsluitend werd door Kris toegelicht hoe Siemens met 3D virtualisatie ziekenhuizen kan ondersteunen een Radiologie afdeling te optimaal in te richten. Door toekomstige gebruikers via een VR bril hun te (ver)bouwen afdeling te laten ervaren kunnen op voorhand potentiële ontwerp of indelings fouten voorkomen worden.

Rondleiding

Na de verschillende presentaties en een hapje en drankje was er gelegenheid om in kleine groepjes een rondleiding door het nieuwe ziekenhuis te krijgen. De rondleidingen werden verzorgd door Kemal Hisani van het OZG en Patrick Leemeijer en Niels Jongejan van de firma Logic Medical. De verschillende reacties op het resultaat van het nieuwe ziekenhuis waren unaniem zeer positief.

Al met al mogen we terug kijken op een zeer leerzame middag waarin naast kennisoverdracht ook de sociale contacten konden worden aangehaald.

Namens coördinatoren Regio Noord
Bert Daanje/Hendrik Jan de Graaf

Foto’s

Top
Contact?