Kwaliteitsregister

Medisch Technici en de zorg

De medisch technici krijgen een steeds prominentere rol en meer verantwoordelijkheden in de hele levenscyclus van de medische apparatuur. De medisch technici, onder wie gelukkig steeds meer vrouwen, geven technische adviezen in de aanschafprocedures, voeren zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit, ondersteunen de zorgverleners in de toepassingen en verzorgen uiteindelijk de afstoting van de medische apparatuur. Hiernaast zijn de medisch technici verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur.

Noodzakelijke ondersteuning

Zorgverleners komen met lege handen te staan, zodra door een tekort aan vakbekwame medisch technici de medische technologie niet meer kan worden ingezet in de patiëntenzorg. Gevolg is namelijk dat onderzoeken en operaties moeten worden uitgesteld. De medisch technicus is een belangrijke partner in de medische technologie en een onmisbare schakel in de veilige toepassing van de medische technologie. In het Convenant "Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis" wordt in artikel 4.10 als voorwaarde gesteld dat een medisch technicus aantoonbaar vakbekwaam moet zijn in de medische technologie om zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur te mogen verrichten.

Hoe toon je vakbekwaamheid van medisch technici aan?

Met het kwaliteitsregister en een serieuze beroepsvereniging die toezicht houdt! De VZI streeft ernaar dat alle leden die aan de voorwaarden voldoen, binnen vier jaar met een certificatie zijn opgenomen in het VZI kwaliteitsregister.

Registratie in PE-Online

Als registratiesysteem voor het kwaliteitsregister heeft VZI gekozen voor PE-Online. Meer beroepsverenigingen maken van dit systeem gebruik en daarom zijn ook al veel opleidingsinstituten ermee bekend. Aanmelding is vrij eenvoudig.

Registratiecommissie (ReCer)

 • Nico Laheij (vz)
 • Léon Noorduin
 • Rob Zandbergen
 • Berby Nab-Weitenauer

Opleidingscommisie

 • Peter Vlas (vz)
 • Nico Laheij
 • Hugo de Zeeuw
 • Martin Hofman
 • Franc Pots

Toetsers

 • Frank Gerritsen
 • Jan Runhaar
 • Franc Pots
 • Ruud Pols
 • Nico Laheij
 • Léon Noorduin
 • Rob Zandbergen

Vragen?

Neemt contact op met de beheerder van het Kwaliteitsregister (Camiel Versluis)

Toelichting benodigde documenten ReCer2.0

 • 01 - ReCer certificatie normen 2020
   7 pagina’s | Met ingang van 1 april 2020 zijn de normen voor certificering aangepast. In de normen staat welke eisen worden gesteld aan toelating en periodieke hercertificering. Iedere professional start met een basisregistratie. In die periode kan opgave gedaan worden van bij- en nascholing. Daarna kan certificatie aangevraagd worden voor Medisch Technicus. VZI onderscheidt de niveaus MT3, MT4 en MT5. Bekijk de norm voor details.

 

 • 02 - ReCer Certificatie reglement 2020
  3 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze de certificatienormen worden gehandhaafd. De VZI registratiecommissie is verantwoordelijk voor toetsing van de registratienormen, zij doet dat aan de hand van dit reglement. In dit document staan bijvoorbeeld regels voor opzegging, doorhaling en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.

 

 • 03 - ReCer Accreditatie reglement 2020
  4 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden PE-punten worden toegekend aan bij- en nascholing voor Medisch technici. De VZI opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de accreditatie van bij- en nascholing en doet dat aan de hand dit reglement. In dit document staat een overzicht van het aantal PE-punten per activiteit.

 

Download ReCer-documenten