Veelgestelde vragen – FAQ

 • Ben je bevoegd en bekwaam met een ReCer2.0 certificaat?
  • Nee, je bent wel bevoegd conform het beroepsprofiel waarbij de bekwaamheidseisen verschillen per zorginstelling en zijn afhankelijk van de specifieke medische hulpmiddelen (apparatuur). Dit heeft te maken met het niveau van de werkzaamheden en de complexiteit van het medisch hulpmiddel.

   De bekwaamheid heeft te maken met specifieke trainingen, afgesproken herhaling en “vlieguren”. Dit valt niet binnen het ReCer2.0 systeem te registreren.

   De zorginstelling zal hier dus aanvullende maatregelen voor moeten nemen om wel te kunnen voldoen aan punt 4.10 van het Convenant Medische Technologie.

 • Hoe lang duurt het voordat dossiers beoordeeld zijn?
  • Het beoordelen van dossiers is een arbeidsintensieve klus maar wordt door een team van beoordelaars uitgevoerd.

   De gemiddelde doorlooptijd voor het beoordelen van een ingediend dossiers bedraagt doorgaans drie weken.

 • Wat is de waarde van een ReCer2.0 certificaat?
  • Met dit certificaat kun je laten zien dat je een Medisch Technicus bent die voldoet aan het landelijke beroepsprofiel van de VZI. Met dit certificaat i.c.m. je aanstelling ben je aantoonbaar bevoegd om het beroep Medisch Technicus in een Nederlandse zorginstelling uit te oefenen en bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

   In 2016 is een gesprek geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) om draagvlak te creëren voor Recer2.0. Zij hebben in dit gesprek aangegeven de meerwaarde van ReCer2.0 te onderstrepen. Concreet betekent dit dat wanneer de IGJ tijdens inspectiebezoeken ziet dat Medisch Technici gecertificeerd zijn volgens ReCer2.0 zij sneller overtuigd zijn van het feit dat Medisch Technici bevoegd zijn om hun beroep op een goed kwaliteitsniveau uit te oefenen.

   De IGJ zal dan sneller verder gaan met andere onderwerpen tijdens het bezoek. Tevens juichen zij toe dat de beroepsvereniging de certificering van Medisch Technici regelt.

 • Waarom moet bewijs van gevolgde schoolopleidingen en bijscholingsactiviteiten opgestuurd worden?
  • Dit is een fundamenteel verschil met ReCer1.0. In dit systeem werd niet gevraagd naar bewijzen van bijscholing.

   Echter, elke opleiding/cursus heeft een waarde en dit moet wel toetsbaar zijn. Dit is ook conform landelijke regelgeving en in overeenstemming met andere beroepsgroepen.

   De toetsbaarheid is in ReCer2.0 daarom verbeterd/aangescherpt. Tevens moet je simpelweg kunnen aantonen dat je bij de cursus aanwezig bent geweest en deze met succes hebt afgerond.

Top
Contact?