Kwaliteitsregister ReCer2.0

Medisch technici en de zorg

De medisch technici krijgen een steeds prominentere rol en meer verantwoordelijkheden in de hele levenscyclus van de medische apparatuur. De medisch technici, onder wie gelukkig steeds meer vrouwen, geven technische adviezen in de aanschafprocedures, voeren zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit, ondersteunen de zorgverleners in de toepassingen en verzorgen uiteindelijk de afstoting van de medische apparatuur. Hiernaast zijn de medisch technici verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur.

Noodzakelijke ondersteuning

Zorgverleners komen met lege handen te staan, zodra door een tekort aan vakbekwame medisch technici de medische technologie niet meer kan worden ingezet in de patiëntenzorg. Gevolg is namelijk dat onderzoeken en operaties moeten worden uitgesteld. De medisch technicus is een belangrijke partner in de medische technologie en een onmisbare schakel in de veilige toepassing van de medische technologie. In het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” wordt in artikel 4.10 als voorwaarde gesteld dat een medisch technicus aantoonbaar vakbekwaam moet zijn in de medische technologie om zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur te mogen verrichten.

Hoe toon je de vakbekwaamheid van de medisch technici aan?

Met het kwaliteitsregister ReCer2.0 en een serieuze beroepsvereniging die toezicht houdt! De VZI streeft ernaar dat alle leden die aan de voorwaarden voldoen, binnen vier jaar volgens het kwaliteitsregister ReCer2.0 zijn gecertificeerd.

Registratie in PE-Online

Als registratiesysteem voor het kwaliteitsregister ReCer2.0 heeft VZI gekozen voor PE-Online. Meer beroepsverenigingen maken van dit systeem gebruik en daarom zijn ook al veel opleidingsinstituten ermee bekend. Aanmelding in PE-Online is vrij eenvoudig.

Benodigde documenten ReCer2.0 (m.i.v. 1-4-2019)

 • 01 - ReCer Certificatie normen 2019

  (type: .pdf | grootte: 850 KB | versie: 2019-04 | 233 downloads )

  3 pagina’s | Met ingang van 1 april 2019 zijn de normen voor ReCer certificering aangepast. In de normen staat welke eisen worden gesteld aan toelating en periodieke hercertificering. Toetreding met een aspirant status is al mogelijk voor medisch technici met een relevante MBO 4 opleiding. Vanuit een aspirant status kan toegewerkt worden naar ReCer certificering. Daarvoor zijn ook de opleidingen MT-A en MT-B nodig, werkervaring plus bijscholing. Bekijk de norm voor details.


 • 02 - ReCer Certificatie reglement 2019

  (type: .pdf | grootte: 844 KB | versie: 2019-04 | 141 downloads )

  3 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze de certificatienormen worden gehandhaafd. De ReCer commissie van VZI is verantwoordelijk voor toetsing van de registratienormen, zij doet dat aan de hand van dit reglement. In dit document staan bijvoorbeeld regels voor opzegging, doorhaling en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.


 • 03 - ReCer Accreditatie reglement 2019

  (type: .pdf | grootte: 863 KB | versie: 2019-04 | 157 downloads )

  4 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden PE-punten worden toegekend aan bij- en nascholing voor Medisch technici. De VZI opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de accreditatie van bij- en nascholing en doet dat aan de hand dit reglement. In dit document staat een overzicht van het aantal PE-punten per activiteit.


 • 04 - ReCer Scholingsverklaring 2019

  (type: .pdf | grootte: 835 KB | versie: 2019-04 | 164 downloads )

  1 pagina | Voor activiteiten waarbij de opleider/ aanbieder niet in een deelnamebewijs kan voorzien, kan de scholingsverklaring gebruikt worden. Dit is een hulpmiddel waarmee de leidinggevende (afdelingshoofd, werkgever, opdrachtgever) kan getuigen dat een deskundigheidsbevorderende activiteit is voltooid. Dit kan voor: beursbezoek, gastdocent, vakliteratuur, commissiewerk. De verklaring is vormvrij en kan ook een email zijn zolang de afzender herleidbaar is en de inhoud compleet is.


 • 05 - ReCer Werkgeversverklaring 2019

  (type: .pdf | grootte: 839 KB | versie: 2019-04 | 159 downloads )

  1 pagina | Bij toelating en periodieke hercertificering is altijd een werkgeversverklaring nodig. Daarmee wordt aangetoond dat een persoon nog beroepsmatig actief is als Medisch technicus. Let op: voeg de juiste functiebeschrijving bij. De verklaring is vormvrij en kan ook een email zijn zolang de afzender herleidbaar is en de inhoud compleet is.


 

VZI: een vereniging met ambitie!

Vragen? Neemt contact op met de ReCer2.0-beheerder: Camiel Versluis recer@vzi.nl

 

Top
Contact?