Kwaliteitsregister ReCer2.0

Medisch technici en de zorg

De medisch technici krijgen een steeds prominentere rol en meer verantwoordelijkheden in de hele levenscyclus van de medische apparatuur. De medisch technici, onder wie gelukkig steeds meer vrouwen, geven technische adviezen in de aanschafprocedures, voeren zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit, ondersteunen de zorgverleners in de toepassingen en verzorgen uiteindelijk de afstoting van de medische apparatuur. Hiernaast zijn de medisch technici verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur.

Noodzakelijke ondersteuning

Zorgverleners komen met lege handen te staan, zodra door een tekort aan vakbekwame medisch technici de medische technologie niet meer kan worden ingezet in de patiëntenzorg. Gevolg is namelijk dat onderzoeken en operaties moeten worden uitgesteld. De medisch technicus is een belangrijke partner in de medische technologie en een onmisbare schakel in de veilige toepassing van de medische technologie. In het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” wordt in artikel 4.10 als voorwaarde gesteld dat een medisch technicus aantoonbaar vakbekwaam moet zijn in de medische technologie om zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur te mogen verrichten.

Hoe toon je de vakbekwaamheid van de medisch technici aan?

Met het kwaliteitsregister ReCer2.0 en een serieuze beroepsvereniging die toezicht houdt! De VZI streeft ernaar dat alle leden die aan de voorwaarden voldoen, binnen vier jaar volgens het kwaliteitsregister ReCer2.0 zijn gecertificeerd.

Registratie in PE-Online

Als registratiesysteem voor het kwaliteitsregister ReCer2.0 heeft VZI gekozen voor PE-Online. Meer beroepsverenigingen maken van dit systeem gebruik en daarom zijn ook al veel opleidingsinstituten ermee bekend. Aanmelding in PE-Online is vrij eenvoudig.

VZI: een vereniging met ambitie!

Vragen?
Neemt contact op met de ReCer2.0-beheerder: Camiel Versluis recer@vzi.nl

Documenten ReCer2.0

 • 0-Voorwaarden en procedure ReCer2.0

  (type: .pdf | grootte: 176 KB | versie: v2.0.1 | 494 downloads )

  De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) biedt haar leden de mogelijkheid om zich voor het vak van Medisch Technicus te laten certificeren. Daartoe is een certificatiesysteem ontwikkeld, genaamd ReCer (Register van Certificaathouders). De betekenis van het certificaat is dat men heeft aangetoond over voldoende kennis en ervaring te beschikken om met de nodige vakbekwaamheid.

  Dit document geeft weer welke voorwaarden hieraan gesteld zijn.


 • 1-Handleiding aanvraag ReCer2.0

  (type: .pdf | grootte: 201 KB | versie: v2.0.1 | 631 downloads )

  Om toegelaten te worden tot het register ReCer2.0 dient door de aanvrager van toelating via PE-Online onder meer informatie over scholing en werkervaring beschikbaar te worden gesteld. Dit vergt een eenmalige inspanning, want na toelating hoeft nog slechts informatie over de gevolgde bijscholingsactiviteiten in PE-Online te worden geregistreerd en het streven is dat dit zoveel mogelijk gebeurt door de betreffende opleiders, d.w.z. de organisatoren van bijscholingsactiviteiten.

  Deze handleiding is bedoeld om de aanvrager van toelating tot het register door de procedure van de aanvraag te leiden. Het is echter van belang om vooraf kennis te nemen van de toelatingsvoorwaarden (0-Recer2.0 Voorwaarden en Procedure).


 • 2-Certificatie procedure ReCer2.0

  (type: .pdf | grootte: 17 KB | versie: 20140701 | 499 downloads )

  Voor een aanvraag van certificatie volgens de voorwaarden van ReCer2.0 dienen een aantal documenten en gegevens beschikbaar te zijn. Daarnaast dient aan bepaalde bijscholingseisen te worden voldaan. Indien de documenten en gegevens aan de eisen voldoen, maar kan nog niet aan de bijscholingseis worden voldaan, dan is men aspirantcertificaathouder totdat dit binnen een jaar na de aanvraag wel aan de bijscholingseisen is voldaan.


 • 3-Registratieformulier scholing ReCer2.0

  (type: .xlsx | grootte: 20 KB | versie: 20140701 | 445 downloads )

  Hulpformulier voor het registreren van alle opleiding en scholing voor de initiële certificatie-aanvraag.


 • 4-Registratieformulier werkervaring ReCer2.0

  (type: .xlsx | grootte: 20 KB | versie: 20140701 | 389 downloads )

  Hulpformulier voor het registreren van alle functies en werkervaring voor de initiële certificatie-aanvraag.


 • 5-Registratieformulier bijscholing ReCer2.0

  (type: .xlsx | grootte: 24 KB | versie: 20140701 | 411 downloads )

  Hulpformulier voor het registreren van alle bijscholing voor de hercertificatie.


 • 6-Verklaring Hoofd MT certifikatie ReCer 2.0

  (type: .docx | grootte: 22 KB | versie: 20140701 | 337 downloads )

  Werkgeversverklaring dat men werkzaam is in de gestelde functie.


 • 7-Verklaring Hoofd MT bijscholing ReCer2.0

  (type: .docx | grootte: 25 KB | versie: 20170101 | 403 downloads )

  Werkgeversverklaring dat men de genoemde bijscholing gevolgd heeft.


 • 8-Verklaring Hoofd MT hercertificatie ReCer 2.0

  (type: .docx | grootte: 24 KB | versie: 2 | 183 downloads )


 

Top
Contact?