Kwaliteitsregister ReCer2.0

vzicertifikaatfolder2014Medisch technici en de zorg
De medisch technici krijgen een steeds prominentere rol en meer verantwoordelijkheden in de hele levenscyclus van de medische apparatuur. De medisch technici, onder wie gelukkig steeds meer vrouwen, geven technische adviezen in de aanschafprocedures, voeren zelfstandig onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit, ondersteunen de zorgverleners in de toepassingen en verzorgen uiteindelijk de afstoting van de medische apparatuur. Hiernaast zijn de medisch technici verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsborging van de medische apparatuur.

Noodzakelijke ondersteuning

Zorgverleners komen met lege handen te staan, zodra door een tekort aan vakbekwame medisch technici de medische technologie niet meer kan worden ingezet in de patiëntenzorg. Gevolg is namelijk dat onderzoeken en operaties moeten worden uitgesteld. De medisch technicus is een belangrijke partner in de medische technologie en een onmisbare schakel in de veilige toepassing van de medische technologie. In het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” wordt in artikel 4.10 als voorwaarde gesteld dat een medisch technicus aantoonbaar vakbekwaam moet zijn in de medische technologie om zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur te mogen verrichten.

Hoe toon je de vakbekwaamheid van de medisch technici aan?

Met het kwaliteitsregister ReCer2.0 en een serieuze beroepsvereniging die toezicht houdt! De VZI streeft ernaar dat alle leden die aan de voorwaarden voldoen, binnen vier jaar volgens het kwaliteitsregister ReCer2.0 zijn gecertificeerd.

Download brochure ReCer2.0

Registratie in PE-Online

Als registratiesysteem voor het kwaliteitsregister ReCer2.0 heeft VZI gekozen voor PE-Online. Meer beroepsverenigingen maken van dit systeem gebruik en daarom zijn ook al veel opleidingsinstituten ermee bekend. Aanmelding in PE-Online is vrij eenvoudig.

Inzien ReCer-documenten

VZI: een vereniging met ambitie!

Contactpersoon/beheerder kwaliteitsregister ReCer2.0: Chris van Nimwegen
recer@vzi.nl

Top
Contact?