Overdracht ReCer-beheer

Een bouwsteen binnen VZI is de doorontwikkeling van het kwaliteitsregister Recer 2.0. Vanaf dit jaar heeft dhr. Camiel Versluis met zijn bedrijf CCC-Concept het ReCer-beheer overgenomen van Chris van Nimwegen. Hieraan is maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan om de overdracht soepel te kunnen laten verlopen. Uiteraard bedankt VZI Chris van Nimwegen nog voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij het opzetten en uitbouwen van het ReCer-systeem. En Camiel wensen wij veel succes bij de uitvoering van zijn nieuwe taakk binnen VZI!

VZI zal haar leden de komende maanden hierover uitvoerig informeren.

Top
Contact?