Stichting VZI Activiteiten

Oprichting Stichting VZI Activiteiten

De VZI ontplooit een aantal activiteiten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, zoals congressen, studiedagen en ECRI-abonnementen, welke daardoor BTW-plichtig zijn. Om deze geldstromen te scheiden van niet BTW-plichtige inkomsten, zoals contributies, is op 8 juli 2015 de Stichting VZI Activiteiten in het leven geroepen, die in opdracht van de vereniging de financiële afwikkeling van alle BTW-plichtige activiteiten verzorgt. Omdat nu ook betaalde BTW kan worden teruggevraagd, leidt dit in principe niet tot ho­ge­re kosten voor de deelnemers aan de betreffende activiteiten.

Statuten

Statuten Stichting VZI Aktiviteiten

(type: .pdf | grootte: 36 KB | versie: 20151108 | 330 downloads )


Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt benoemd en ontslagen door het bestuur van de ver­eniging. Tegelijk met de oprichting zijn

Henk Imming (voorzitter)
Vacature (secretariaat) en
Marcel Hogebavel (penningmeester)

als bestuurders van de stichting benoemd.

Overige gegevens

NaamStichting VZI Activiteiten
PostadresPostbus 68, 3500 AB Utrecht
IBANNL35 INGB 0006 8515 67
SWIFTINGBNL2A
BankcodeINGBNL
KvK63 71 42 56
BTW/VAT8553.67.453.B.01
Top
Contact?