Stichting VZI Activiteiten

Oprichting Stichting VZI Activiteiten

De VZI ontplooit een aantal activiteiten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, zoals congressen, studiedagen en ECRI-abonnementen, welke daardoor BTW-plichtig zijn. Om deze geldstromen te scheiden van niet BTW-plichtige inkomsten, zoals contributies, is op 8 juli 2015 de Stichting VZI Activiteiten in het leven geroepen, die in opdracht van de vereniging de financiële afwikkeling van alle BTW-plichtige activiteiten verzorgt. Omdat nu ook betaalde BTW kan worden teruggevraagd, leidt dit in principe niet tot ho­ge­re kosten voor de deelnemers aan de betreffende activiteiten.

Statuten

Statuten Stichting VZI Aktiviteiten

(type: .pdf | grootte: 36 KB | versie: 20151108 | 218 downloads )


Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt benoemd en ontslagen door het bestuur van de ver­eniging. Tegelijk met de oprichting zijn

Henk Imming (voorzitter)
Anita Sieverink (secretariaat) en
Marcel Hogebavel (penningmeester)

als bestuurders van de stichting benoemd.

Overige gegevens

Naam: Stichting VZI Activiteiten
Postadres: Postbus 68, 3500 AB Utrecht
IBAN: NL35 INGB 0006 8515 67
SWIFT: INGBNL2A
Bankcode: INGBNL
KvK: 63 71 42 56
BTW/VAT: 8553.67.453.B.01
Top
Contact?