Lidmaatschap

Lidmaatschap

Instellingen, bedrijven en organisaties kunnen lid worden van VZI.

Leden en gast-leden kunnen tegen gereduceerde tarieven deelnemen aan trainingen, cursussen en studiedagen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van gehalveerde, aantrekkelijke tarieven voor het plaatsen van banners en vacatures.

Via het intranet op de website beschikt een (gast-)lid over een groot kennisnetwerk door de vele collega’s, kan zoeken in het ledenbestand, kan eigen gegevens wijzigen, neemt deel aan het discussieforum/kennisplatform en heeft inzage in verenigingsdocumenten. Inschrijving in het ReCer2.0 register behoort tot de mogelijkheden voor leden.

Elk eerste lid wordt ingeschreven als hoofdlid van de organisatie voor locatietarief, alle vervolgleden worden lid tegen het lage tarief.

Studenten

Studenten kunnen tegen gereduceerd tarief inschrijven als aspirant-lid, zij hebben alle voorzieningen van het lidmaatschap.

Omstreeks Maart worden de contributiefacturen aangemaakt en verstuurd. Het is mogelijk dat er combinatiefacturen worden samengesteld waarop de contributie voor de instelling én die voor alle leden wordt verzameld. Hiertoe dient u met het secretariaat contact op te nemen.

Contributie

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld tijdens de ALV en bedraagt m.i.v. 10 maart 2016:

Contributie
per locatie*
Per persoon
per locatie*
Ziekenhuizen/Instellingen / Organisatie
(non-profit)
€ 225 € 42,50
Bedrijven / Ondernemingen
(profit)
€ 225 € 42,50
Studenten
(zolang opleiding wordt gevolgd)
Nvt € 20,00
Buitengewoon lid
(bv. pensioen)
Nvt € 42,50
Ere-leden
(door VZI benoemd)
Nvt Nvt

*Tarieven zijn BTW-vrij

Leden-aanwas

Het ledenaantal van VZI heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, zoals in onderstaande grafiek is te zien.

Aanmelden als VZI-lid

Top
Contact?