Beroepsprofiel

Voor de Medisch Instrumentatietechnici is een beroepsprofiel, dat een onderdeel vormt van het kwaliteitsprotocol van de VZI, samen met de Unie Zorg en Welzijn opgesteld. Dit profiel beschrijft onder andere de kern van de functie, plaats binnen de organisatie, taken en verantwoordelijkheden, uit te voeren activiteiten, benodigde kennis en vaardigheden etc.

Het beroepsprofiel kunt u hier downloaden:

Downloaden Beroepsprofiel

Opleidingen

De voor het beroep vereiste kennis dient tenminste te liggen op middelbaar niveau (MTS); soms zal ook een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs (HTS) noodzakelijk zijn. Bovendien is een uitgebreide kennis op medisch technologisch gebied vereist. Zie hiervoor ook het beroepsprofiel.

De VZI is betrokken bij de opleiding van INTOP Zorgsector, MTA en MTB en is vertegenwoordigd in de examencommissie.

De vereniging acht het volgen van deze opleiding een goede weg om zich de specifieke kennis, nodig voor het uitoefenen van het beroep van medisch instrumentatietechnicus, eigen te maken.

Opleidingsadres

INTOP Zorgsector
Noorderweg 60, 1221 AB Hilversum
+31.35.62 42 233
 www.intopzorgsector.nl

Top
Contact?