Over VZI

Ontstaan

De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici is als vaksectie binnen de NVTG (Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg) opgericht op 23 april 1971. Op 26 mei 1978 werd zij een zelfstandige Vereniging van Ziekenhuiselektronici (VZE). In 1986 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VZI). De VZI is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De vereniging kent leden (uit de ziekenhuizen) en gasten (uit medisch technologische bedrijven).

Doel

Het doel van de VZI is de contacten tussen leden te bevorderen, hun kennis te vergroten en te verdiepen. Tevens behartigt de VZI de belangen van haar leden. Bekijk ook:

De Statuten van de VZI
Het Huishoudelijk reglement van de VZI
Het Huishoudelijk reglement van de regionale werkgroepen
Het Huishoudelijk reglement van de vaksecties

Inzien verenigings-documenten

Regio’s

Om de kennis ván en het contact tússen de leden te bevorderen zijn regionale coördinatoren actief die tenminste één keer per jaar bijeen komen en door het jaar heen verschillende TechTaks-organiseren over zeer uiteenlopende thema’s.

Vaksecties

Er zijn aparte vaksecties opgericht om ervoor te zorgen dat er ook voldoende aandacht is voor deelgebieden binnen het beroep van medisch instrumentatietechnicus. De coördinatoren van de werkgroepen vormen samen met coördinatoren van de vaksecties het staforgaan van de VZI.

TechTalks

Jaarlijks worden meerdere TechTalks georganiseerd, veelal door en bij gastleden. De technische onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn medisch-technologisch gericht. Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bij gastleden gehouden, waarbij de organiserende coördinator als gastheer optreedt.

HealthTechs

VZI organiseert jaarlijks een HealthTech in het najaar en kan daarbij samenwerken met andere beroepsverenigingen.

Opleidingen

VZI heeft een opleidingscommissie die de beschikbare opleidingen voor de leden beoordeelt en waardeert. Daarnaast worden opleidingsmogelijkheden gestimuleerd door het zelf ontwikkelen van trainingen met gastleden, bijvoorbeeld op het gebied van de risicomanagement, laserveiligheid, presentatietechnieken en elektrische veiligheid.

Koepel Medische Technologie

De Koepel MT bestaat uit afgevaardigden van

 BMTZ (Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg)
 NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)
 NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers)
VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen)
NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)

Binnen de Koepel MT zijn bovenstaande verenigingen en werkgroep allen vanuit verschillende achtergronden (mede) verantwoordelijk voor de veilige toepassing en kwaliteitsborging van medische technologie binnen de gezondheidszorg. De Koepel MT is hiermee hét aanspreekpunt voor overheid, inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en overige partijen in de gezondheidszorg.

Informatievoorziening

Website met algemeen gedeelte en intranet, bestemd voor leden en gastleden
MT-Integraal: Online magazine over de medische technologie in de gezondheidszorg
VZI-nieuwsbrief: Wordt maandelijks digitaal verstuurd

Top
Contact?