Oproep nieuwe bestuursleden

Hierbij doen we een oproep om je aan te melden als bestuurslid van de VZI. We zijn op zoek naar kandidaten met bestuurlijke ervaring en vooral kandidaten die het vak medisch technicus nog dagelijks uitoefenen. De bijdrage van de medisch technicus is evident in de verdere ontwikkeling van de VZI.

Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van de VZI of neem persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.

Top
Contact?