Nieuwe website-userinterface in ontwerpstadium

In samenwerking met medewerkers van firma &degroot wordt door de PR-commissie gewerkt aan een vernieuwde website. Er zijn een aantal bezoekersprofielen ontworpen aan de hand waarvan de aangeboden informatie opnieuw wordt ingedeeld, aangepast en overzichtelijk aangeboden. De eerste opzet wordt gepresenteerd tijdens de aanstaande VZI-Stafdag aan alle aanwezige kaderleden.

Top
Contact?