Herstructurering verenigingsmodel VZI

De kruitdampen van het vuurwerk waarmee we 2019 hebben ingeluid zijn nog maar net opgetrokken of de eerste vervolgmeeting met Robbert de Groot van firma &degroot, over de herstructurering van het klassieke verenigingsmodel, is al weer achter de rug. Dit project is één van de bouwstenen op het fundament van de ‘Next Generation’.

We willen de structuur laten aansluiten op het verhaal van de VZI waarin we de medisch technici een podium willen bieden in het werkveld van de medische technologie.

De VZI moet voor de ‘Next Generation’ aantrekkelijk worden om actief betrokken te raken om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren.

Top
Contact?