Engelstalige versie SFERD Handboek (v4.1) is uit

Door de bijdragen van de afvaardigende besturen van de KoepelMT is het mogelijk geworden om de Nederlandse versie 4.0 in het Engels te (laten) vertalen, welke als “Professional Standard Handbook on Endoscope Cleaning and Disinfection version 4.1” is gepubliceerd.

Ook de Stichting Trainingen Infectiepreventie (STIP), zij beleven dit jaar het 10 jarig bestaan en organiseert het negende SFERD-symposium, heeft aan de ralisatie bijgedragen. Hierdoor kon de vertaalde versie weer zonder ondersteuning door commerciële partijen worden bereikt.

Wij zijn dankbaar voor het draagvlak om de kennis en ervaring- eerstens bedoeld voor de collega’s in de Nederlandse ziekenhuizen – te kunnen delen met collega’s in de wereld. Het Engelstalige handboek werd in de versie 3.1 naar collega’s in zeker 35 landen gecommuniceerd en wellicht vanuit nog meer landen gedownload via de website van STIP en de WFHSS. Via die kanalen kunnen geïnteresseerden de nieuwe versie ophalen en toepassen in het belang van patiëntveilige endoscopie.

Deze drijfveer zal SFERD in de toekomst nog bezighouden. Gelet de signalen op het recente SFERD­-symposium is er nog voldoende te bereiken.

Top
Contact?