ECRI Institute

Logo-ECRIVZI distribueert de Alerts Medische Technologie van ECRI Institute

In de zorg wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van complexe medische technologie – van HCK tot gasafnamepunt. Het aantoonbaar volgen en traceren van veiligheidsrisico’s van medische apparatuur en van nieuwe technologieën is belangrijk en in het licht van het convenant noodzakelijk. Met de Alerts van ECRI Institute biedt de VZI een makkelijke toegang tot de wereldwijde databases van het topinstituut ECRI. Met attendering op incidenten met medische technologie en (markt)informatie die belangrijk is bij de aanschaf van apparatuur.

Van hart-long-machine tot tongspatel, van reagens tot EPD – medische technologie is integraal onderdeel van het zorgproces. Het goed op de hoogte zijn van de veiligheidsaspecten van de aanwezige medische apparatuur en de incidenten die zich elders hebben voorgedaan is essentieel voor veilige gebruik en beheer van medische technologie (borging).

Samenwerking met ECRI Institute

De VZI is NL-partner van ECRI Institute en biedt een makkelijke toegang tot de veiligheidsinformatie die zorgorganisaties in staat stelt de technologie die zij huis hebben goed te beheren. De VZI werkt hierin nauw samen met het Amerikaanse ECRI Institute. ECRI Institute is hét internationale topinstituut op het gebied van veiligheid, doelmatigheid en kosteneffectiviteit van technologie in de zorg. De VZI nam de rol van Nederlandse distributeur over van TNO.

Informatiebronnen

Op de website van ECRI Institute worden wekelijks de internationale incidentmeldingen gepubliceerd. Via een abonnement is een speciale toegang tot de online informatiebronnen van ECRI Institute te verkrijgen.

VZI-ECRIbrochureVoor wie?

Managers Instrumentele en Technische afdelingen
Medisch technici
Kwaliteitsmanagers
Manager Facilitaire Dienst
Manager Laboratoria
ICT-manager
Managers Klinisch Fysische afdelingen
Hoofden OK

Uw voordeel

Toegang tot actuele, wereldwijde incidentmeldingen
Up-to-date informatie over nieuwe technologieën
Vroegtijdig inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen
Ondersteuning bij het maken van een keuze bij aanschaf van medische apparatuur
Korting op de toegang tot de informatiebronnen van ECRI Institute

Abonnementen ECRI alerts

  A B C
  € 4.457,40 € 2.845,80 € 2.442,90
Wekelijkse melding van incidenten
(Health Devices Alerts Action Items van ECRI Institute: HDAA)
 √    √
Health Devices
(Technologie publicaties op de ECRI Institute website; geen papieren tijdschrift)
 √    √
Health Product Comparison System
(HPCS)
 √  √  
Health Technology Assessment and Implementation–online
(HTAIS-online)
 √    

Om toegang te krijgen tot de ECRI Institute informatie kan worden gekozen uit drie abonnementen: A, B en C.
Het abonnement wordt per organisatie afgesloten. Een ongelimiteerd aantal medewerkers kan toegang krijgen.

Bij abonnementen A en C is er toegang tot de inhoud van de gevaarmeldingen op de ECRI Institute website.
Bij abonnement A hoort ook de apparatuurvergelijkingen (HPCS) en de HTAIS-online.
Abonnement B is bedoeld voor diegenen die alleen de apparatuurvergelijkingen willen hebben (HPCS) – zonder de wekelijkse incidentmeldingen en zonder de inhoud van de gevaarmeldingen. De beschermde ECRI Health Devices publicaties op de ECRI website zijn ook niet toegankelijk bij B.

De prijzen zijn exclusief btw. en prijspeil 2016-2017.

Contactpersoon

Secretariaat VZI (alerts@vzi.nl)
Postbus 68
3500 AB Utrecht
t. 030 – 23 00 935

Aanvragen ECRI-abonnement

Top
Contact?