ECRI brengt Top 10 Hazards 2020 uit

Jaarlijks brengt ECRI een inventarisatie uit van de te verwachten risico’s op het gebied van Medische Technologie.

In de lange reeks Top10-Hazards is ook voor 2020 inmiddels de Top10 Health Technology Hazards vastgesteld en uitgebracht in een publicatie.

Deze is te downloaden vanaf onze ECRI-pagina.

Hier kunnen overigens ook de voorgaande edities worden bekeken.

Top
Contact?