Deelnemers gezocht VZI-werkgroep MDR

Op 26 mei 2020 wordt de nieuwe Europese wet op medische hulpmiddelen, de MDD wordt vervangen door de MDR,  van kracht. De inspectie gaat vanaf die datum toezicht houden op de naleving van de MDR.

Welke impact heeft de MDR op het werk van de medisch technicus? Om deze vraag te beantwoorden zoekt de VZI een aantal medisch technici die in een werkgroep onder leiding van René Drost de impact in kaart gaat brengen. We verwachten dat de werkgroep vier keer bijeen zal komen. Heb je belangstelling om mee te helpen de impact van de MDR in kaart te brengen?

Geef je dan op bij het secretariaat van de VZI: secretariaat@vzi.nl

Voor nadere informatie kan je contact opnemen het Henk Imming: h.imming@vzi.nl

Top
Contact?