Consultatie opleidingseisen leersituaties

CZO opleiding medisch technicus in oprichting

Onder leiding van het College Zorg Opleidingen is VZI met afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten gestart met de ontwikkeling van een landelijke en centrale erkenning voor de opleiding medisch technicus.

Het omvat zowel de theorie als praktijk opleidingen. Hiervoor dienen de opleidingsinstituten en zorginstellingen te voldoen aan het deskundigheidsgebied en de eindtermen en de kritische randvoorwaarden om de studenten in de theorie en de praktijk te kunnen opleiden. De zorginstellingen hebben ruime ervaring met dergelijke erkenningsaanvragen van CZO.

Internetconsultatie opleidingseisen praktijkleersituatie

Het CZO vraagt jullie om feedback rondom de ontwikkeling van de opleidingseisen voor de opleiding medisch technicus.
De ontwikkeling van de opleiding medisch technicus vordert gestaag. De opleidingscommissie medisch technicus i.o. heeft het deskundigheidsgebied en eindtermen vastgesteld en de opleidingseisen praktijkleersituatie voorlopig bepaald. Hieruit voortvloeiend is het ‘aanvraagformulier erkenning’ Je wordt uitgenodigd om een inhoudelijke reactie te geven op deel 2B van het aanvraagformulier; het gaat daarbij om de specifieke eisen die aan de leerplaats(en) worden gesteld met betrekking tot de opleiding medisch technicus.

Tot 1 september 2018 kun je een reactie geven via i.boermans@czo.nl.
Bekijk de opleidingspagina: opleidingspagina voor medisch technicus

Peter Vlas – ReCer-commissie VZI

Top
Contact?