Nieuws

Verenigingsnieuws en berichten

NVKF bestaat 45 jaar

De Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (zie www.nvkf.nl) bestaat dit jaar 45 jaar en dat wordt gevierd middels een feestelijk lustrumcongres. Het congres zal gehouden worden in de Philharmonie in Haarlem met als thema: Daar zit muziek in! (meer…)
Lees meer...

Overhandiging publicatie VZI aan KoepelMT-voorzitter

VZI-voorzitter Henk Imming overhandigt de publicatie "het verhaal van VZI" aan KoepelMT-voorzitter Egbert Broers. Een speciale publicatie die door VZI is uitgebracht en die nu verder uitgerold gaat worden onder leden en relaties. De uitreiking vond plaats bij Axioma te Baarn tijdens de vergadering van de Koepel Medische Technologie. Hierbij waren alle voorzitters van de aangesloten beroepsver...
Lees meer...

Consultatie opleidingseisen leersituaties

CZO opleiding medisch technicus in oprichting Onder leiding van het College Zorg Opleidingen is VZI met afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten gestart met de ontwikkeling van een landelijke en centrale erkenning voor de opleiding medisch technicus. Het omvat zowe...
Lees meer...

TechTalk Defibrillatie Elst

Op woensdagmiddag 16 mei jl. was er een TechTalk Defibrillatie te Elst, waarbij firma ZOLL als gastheer fungeerde. De aanwezigen waren van diverse windstreken afkomstig. Na informatieuitwisseling onderling en vanuit het VZI-bestuur, werd door ZOLL dieper ingegaan op de techniek van defibrillatie met aansluitend een rondleiding door het bedrijf. (meer…)
Lees meer...

Emailnotificaties via website

Er is enige tijd sprake geweest van emailnotificaties aan alle VZI-leden met betrekking tot geplaatste berichten op het discussieforum en de antwoorden daarop. Door een instelling van de software zijn deze verstuurd. Intussen is dit gecorrigeerd en zou niet meer moeten voorkomen.
Lees meer...

Geslaagde HealthTechtalk Regio Noord (2018-04-16)

Donderdag 19 Maart was Regio Noord bij een in het Medische Centrum Leeuwarden met een Healthtech Talk. Aanleiding was de pas ingebruik genomen nieuwe Spoed Eisende Hulp afdeling. De inleiding werd gedaan door Reinder Stoer (Teammanager Medische Techniek). In een zeer goed verzorgde presentatie werd het hele proces van Ontwerp, Planning en Bouw toegelicht. Hierbij kwam zeer duidelijk naar voren...
Lees meer...

VZI Healthtech Talk 2018: voorjaarscongres (met 8,4 beoordeeld)

Thema VZI congres 24 mei 2018: Meer dan ooit in het hart van alle ontwikkelingen! "Blending Technologies" was het thema van het VZI voorjaarscongres op 24 mei a.s. in Van der Valk Veenendaal. "Blending Technologies" ofwel, kijkend naar alle ontwikkelingen in de zorgsector: "Blending Worlds." Werelden die zich vermengen, grenzen die vervagen. We noemen dit ook wel de vermaatschappelijking van...
Lees meer...
Top
Contact?