Bestuurswisseling tijdens ALV 2017

In Theater De Spiegel werd op donderdag 16 maart 2017 de ALV gehouden. Tijdens de ALV trad Frank Baijens af als penningmeester/bestuurslid.

Hij werd door voorzitter Henk Imming met bloemen en een attentie bedankt voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Als nieuwe penningmeester is Marcel Hogebavel benoemd. Verder is bestuurslid Joost Ansems om gezondheidsredenen afgetreden en niet herkiesbaar. Wij wensen Joost veel sterkte toe komende periode. In Bas Kraneveld is een nieuw aspirant-bestuurslid gevonden. Zijn aandacht gaat daarbij uit naar samenwerking mét en ondersteuning ván de regio-coördinatoren.

Na de middagpauze werd de dag onder leiding van Robert en Eelke van INC voortgezet met een branding-sessie “Next Generation VZI”.

Foto’s

Top
Contact?