Home > Bedrijfsleven > Itémedical B.V.

Itémedical B.V.

Gastlid

Internet: Bezoek website gastlid

Mail gastlid

Bezoekadres:

Newtonstraat 13, 4004 KD TIEL

tel. 0344-663930
fax. 0344-683819

Postadres:

Nvt

Aantal hits: 87

 

Over dit bedrijf

Itémedical is een toonaangevende leverancier van medische hardware en software in de Benelux. Ze legt zich toe op het verbeteren van de patiëntzorg door het leveren van gebruiksvriendelijke systemen met beslissingsondersteuning. Itémedical is trots op haar eigen softwareproductlijn MediScore en de samenwerking met iMDsoft, Spacelabs Healthcare en Nuance.

MediScore Alarms

Mediscore Alarms

MediScore Alarms is een vendor neutral Alarm Capturing & Reporting System. MediScore Alarms geeft inzicht in het aantal alarmen en type alarmen op de afdeling. Het systeem biedt flexibele rapportage, patiënt gebonden dashboards en afdelingsdashboards centraal waarmee, met behulp van coaching vanuit Itémedical, het aantal klinisch irrelevante alarmen gereduceerd kunnen worden.

 

  • Medical Device Data Gateway (MDDG)

Itémedical heeft een Medical Device Data Gateway (MDDG) ontwikkeld waarmee alarmen van bedzijdige apparatuur zoals bewakingsmonitoren, infuuspompen en beademingsapparatuur verzameld kunnen worden en in een database worden opgeslagen. Tevens distribueert de MDDG de wel of niet gefilterde alarm data door naar een alarm distributiesysteem Bijvoorbeeld van Ascom, CLB of Tetronik. De MDDG gebruikt hiervoor een aantal standaard protocollen zoals de Medical Alarm and Status Interface (MASI) of Open Access Protocol (OAP).

  • Alarm Analytics

Itémedical heeft naast de ontwikkeling van een Medical Device Data Gateway (MDDG) ook een analyse en rapportage tool ten behoeve van de MDDG ontwikkeld. Middels deze analyse en rapportage tool genaamd Alarm Analytics wordt real-time door de MDDG verzamelde alarmdata opgeslagen in een database waarna analyse en rapportages op deze database kunnen worden uitgevoerd.

Hiervoor worden voor gedefinieerde sjablonen gehanteerd welke door het ziekenhuis zelf gemanaged en geconfigureerd kunnen worden. Ook retrograde analyse en rapportage functionaliteit maakt onderdeel uit van deze tool. Zowel voor de gehele afdeling alsook voor de individuele patiënt kan de alarm analyse tool Alarm Analytics gebruikt worden voor coaching en management doeleinden.

  • Alarm Dashboard

In aanvulling op Alarm Analytics heeft Itémedical een Alarm Dashboard ontwikkeld waarbij aan de artsen en verpleegkundigen een Dashbard gepresenteerd wordt met actuele overzichten van alarmen op afdelingsniveau en op individueel patiënt niveau. Het afdeling Alarm Dashboard biedt bijvoorbeeld tijdens een overdracht of MDO overleg een real-time overzicht van de actuele alarmen op de afdeling. Een patiënt Alarm Dashboard geeft op individueel patiënt niveau een overzicht van de actuele en historische alarm Top 5 of Top 10.

Dit patiënt Alarm Dasboard kan tevens direct binnen het PDMS MetaVision worden opgeroepen. Hiermee wordt alarmdata in relatie gebracht met de actuele hemodynamische situatie van de patiënt. Alarm Differentiatie Rules

Nuance

Nuance
Dragon Medical direct

Besteed minder tijd aan papierwerk en meer tijd aan het helpen van patiënten. De toonaangevende spraakherkenningsoplossingen van Nuance zijn ontwikkeld om medische workflows efficiënter te maken en sluiten aan op de werkwijzen van uw zorginstelling.

Wat kan Nuance speech bijvoorbeeld binnen uw Epic omgeving betekenen?

  • Een betere/snellere klinische verslaglegging middels de speech recognition oplossing van Nuance
  • reductie in muisclicks en tijdsbesparing door de geboden mogelijkheid van het creëren van standaard sjablonen waarmee ook een volledigere klinische verslaglegging mogelijk is
  • reductie in muisclicks en tijdsbesparing door de mogelijkheid van stem gestuurde opdrachten binnen Epic
  • Uitstekend in medische terminologie, profielen en beschikking tot eigen woordenboek

 

Itémedical levert en ondersteunt Dragon Medical Direct 24/7.

 

 

Top
Contact?