Home > Bedrijfsleven > Adquipment Medical B.V.

Adquipment Medical B.V.

Gastlid

Internet: Bezoek website gastlid

Mail gastlid

Bezoekadres:

Chr. Huygensweg 25, 3225 LD HELLEVOETSLUIS

t. 0181 - 301 300

Postadres:

Postbus 234, 3220 AE HELLEVOETSLUIS

Aantal hits: 583

 

Over dit bedrijf

Foto-Adquipment

Visie vertaald in een palet aan kwaliteitsproducten

AdQuipment medical, voor medische producten op het gebied van Anesthesie, Infuustechnologie, Monitoring en Biomedische testapparatuur voor gebruik in de intra- en extramurale gezondheidszorg en -industrie.

Veiligheid en kwaliteit: op de eerste plaats

Om kwaliteit en optimale veiligheid te kunnen garanderen hebben we ons gespecialiseerd in een selecte groep producten.
Door deze focus is onze kennis van deze producten en hun toepassing zeer uitgebreid en up-to-date. Binnen deze groepen wordt continue gezocht naar fabrikanten waarmee we in goede samenwerking onze visie kunnen vormgeven. Alle producten voldoen vanzelfsprekend aan de wettelijk gestelde eisen. Binnen de eigen organisatie streven we naar kwaliteitsbewustwording in alle geledingen conform ISO13485:2003 en ISO9001:2000.

Betrouwbare partner

Onze afnemers kunnen rekenen op duidelijkheid in contact en advies. De klant heeft één van de rayonmanagers als vaste contactpersoon. Deze wordt waar nodig ondersteund door productspecialisten zodat er altijd benodigde informatie gegeven kan worden over productspecificatie en implementatie.
Punctualiteit en flexibiliteit ziet AdQuipment medical als vanzelfsprekend. Correcte levering, op de juiste plaats en binnen de afgesproken termijn is daarbij essentieel. Na de levering volgt implementatie en onderhoud. De betrokkenheid van AdQuipment medical eindigt niet met de levering. Hier begint de samenwerking eigenlijk pas. Zo ondersteunen we de gebruikers op alle niveaus bij
de invoering van de nieuwe hulpmiddelen, bijvoorbeeld door middel van training. We kunnen ook het volledige onderhoud verzorgen, zelfs op locatie. Daarvoor beschikken we over een eigen technische dienst. Om de impact van onderhoud te minimaliseren garanderen we een minimale vertraging.

Anesthesie, Beademing en verbruiksartikelen

AdQuipment streeft naar complete, technologisch hoogwaardige oplossingen die ook passen binnen de complexere anesthesie. De productgroep Anesthesie en Beademing bestaat uit een aantal innovatieve producten voor anesthesiologie, zoals hoog frequent jet ventilatie en video geleide intubatie, bedoeld voor moeilijk toegankelijke luchtwegen en toepasbaar voor educatieve doeleinden.
Aangevuld met een ruim assortiment ‘me-too’ verbruiksartikelen.

Betrouwbare infuustechnologie

De productgroep Infuustechnologie biedt u een complete lijn van spuiten, infuuspompen en volumetrische infuuspompen die geschikt zijn voor non-dedicated infuussystemen. Uiteraard kunnen deze pompen gekoppeld worden aan bestaande PDMS-systemen met als resultaat een efficiënt en betrouwbaar infuusmanagement. Daarnaast bieden we tal van ‘patiëntaangename’ oplossingen zoals bloed- en infuusverwarmingssystemen.

Monitoring

Binnen de productlijn Monitoring bieden wij hoogwaardige verbruiksartikelen met vaak unieke producteigenschappen. Dit geeft de mogelijkheid tot standaardisatie bij de klant, waardoor minder voorraden aangehouden hoeven te worden en het aantal leveranciers kan worden beperkt.
AdQuipment biedt een totaalassortiment re-usable en disposable sensoren, van zuurstofcellen en pulsoxymeter sensoren tot temperatuurprobes en bloeddrukmanchetten, aangevuld met een compleet pakket ecg elektroden.

Biomedische testapparatuur

AdQuipment medical heeft een breed assortiment testapparatuur en simulatoren voor alle medische apparaten die gebruikt worden in de zorg. Binnen het assortiment zijn vaak keuzes uit diverse modellen per aandachtsveld mogelijk. Een groot deel van de testapparatuur en simulatoren kan worden aangestuurd via een standaard software programma. Met behulp van dit programma kan testprotocolering en resultaatverwerking naar eigen visie gestandaardiseerd worden.

Kalibratie van testapparatuur ook op locatie

Naast levering van testapparatuur kunnen wij zorgdragen voor gecertificeerde kalibratie (ISO13485 en ISO9001) van uw biomedische testapparatuur. Dit is mogelijk op locatie zodat doorlooptijden geminimaliseerd worden. Natuurlijk kan dit alles in een onderhoudsovereenkomst worden vastgelegd.

Het AdQuipment team

Een compleet team in binnen- en buitendienst staat dagelijks tot uw beschikking.

Leveringsoverzicht

Anesthesie en beademing

 • HF Jet ventilatie
 • Video geleide intubatie
 • Regionaal anesthesie
 • Algehele anesthesie
 • Zuurstof toediening

Infuustechnologie

 • Spuiten infuuspompen
 • Volumetrische infuuspompen
 • Bloed en infuusverwarmers
 • Infuus standaarden, wagens en railsystemen

Sensoren voor monitoring

 • Zuurstof cellen
 • Pulsoximeter sensoren
 • Bloeddruk manchetten
 • Temperatuur probes
 • ECG elektroden

Biomedische testapparatuur

 • Testers, Analyzers
 • Simulatoren
 • Software systemen

Kalibratie van testapparatuur

 • Hercertificering meetapparatuur
 • Reparatie
 • Update en upgrade
Top
Contact?