Schrijver: Redactie

VZI en Stg. Hans Boter symposia sluiten gezamenlijk congres af

Met het slot van het 5e Hans Boter symposium op donderdag 10 oktober jl. eindigde ook de tijdelijke samenwerking tussen VZI en de commissieleden van de Stg. Hans Boter symposia. De Stg. Hans Boter symposia zal per 1 januari 2020 volledig worden opgeheven. De commissie gaat over in de HealthTech-commissie van VZI die de congressen in het najaar gaat organiseren. De nieuwe commissie bestaat ...
Lees meer...

ECRI brengt Top 10 Hazards 2020 uit

Jaarlijks brengt ECRI een inventarisatie uit van de te verwachten risico's op het gebied van Medische Technologie. In de lange reeks Top10-Hazards is ook voor 2020 inmiddels de Top10 Health Technology Hazards vastgesteld en uitgebracht in een publicatie. Deze is te downloaden vanaf onze ECRI-pagina. Hier kunnen overigens ook de voorgaande edities worden bekeken.
Lees meer...

TechTalk Creativiteit en Duurzaamheid – Apeldoorn

APELDOORN - Op donderdag 3 oktober organiseerde Regio Oost een TechTalk over Creativiteit en Duurzaamheid: Hoe kom je als technicus weer in de creativiteit, los van de CE, standaard reparaties (modules vervangen) en reglementair onderhoud. Technische creativiteit wordt aan alle kanten door regelgeving beperkt, zo lijkt het tenminst: bevoegd en bekwaam, alles aantoonbaar. Waar blijft de charme ...
Lees meer...

5e Hans Botersymposium

Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig? Het vijfde en laatste Hans Boter Symposium staat in het teken van Duurzaamheid Een duurzame samenleving houdt rekening met toekomstige generaties. Bij het ontwerp van medische apparatuur kan dat door de toepassing van minder of beter materiaal. Een energiezuinige oplossing levert tijdens de gehele gebruiksfase profijt op. Na afstoting i...
Lees meer...

Werkgroep MDR van start

Op 26 mei 2020 wordt de nieuwe Europese wet op medische hulpmiddelen, de MDD wordt vervangen door de MDR,  van kracht. De inspectie gaat vanaf die datum toezicht houden op de naleving van de MDR. Welke impact heeft de MDR op het werk van de medisch technicus? (meer…)
Lees meer...

TechTalk MAMI Utrecht

UTRECHT - Op 15 mei j.l. organiseerde de vaksectie MAMI een TechTalk in het UMC-Utrecht. De VZI-opleidingscommissie en de ReCer-commissie werken nauw samen om praktische leerwegen voor, en certificering van Medisch Technici mogelijk te maken. De recente ontwikkelingen en veranderingen in deze gebieden waren voor de vaksectie MAMI aanleiding om deze VZI Talk te organiseren, deze werd bezocht door 2...
Lees meer...

Vaksectie BVT opgeheven

Binnen VZI zijn vaksectie actief, waaronder ook de vaksectie Beeld Vormende Techniek (BVT). Deze vaksectie had als aandachtsgebied de onderwerpen rondom beeldvormende techniek. Omdat deze onderwerpen vaak ook op HealthTalks en TechTalks worden geagendeerd worden, hebben de leden van deze vaksectie aan het bestuur het advies afgegeven om de vaksectie als zelfstandig organisatieonderdeel op te he...
Lees meer...
Top
Contact?