Schrijver: Redactie

TechTalk Endoscopie – Beuningen (2018-10-11)

Bij gastlid Rescope te Beuningen is op donderdag 11 oktober een druk bezochte TechTalk Endoscopie gehouden. Het programma was als volgt: Programma Ontvangst met lunch, zodat we voldoende gelegenheid hebben om informeel bij te praten. 12.00 – 12.30 uur Inloop met lunch 12.30 – 12.45 uur Voorstelrondje deelnemers 12.45 – 13.15 uur Mededelingen VZI / lopende projecten binnen de ziekenhuizen ...
Lees meer...

ECRI brengt Top 10 Hazards 2019 uit

Jaarlijks brengt ECRI een inventarisatie uit van de te verwachten risico's op het gebied van Medische Technologie. In de lange reeks Top10-Hazards is voor 2019 inmiddels de Top10 Health Technology Hazards vastgesteld en uitgebracht in een publicatie. Deze is te downloaden vanaf onze ECRI-pagina. Hier kunnen overigens ook de voorgaande edities worden bekeken. 
Lees meer...

NVKF bestaat 45 jaar

De Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysica (zie www.nvkf.nl) bestaat dit jaar 45 jaar en dat wordt gevierd middels een feestelijk lustrumcongres. Het congres zal gehouden worden in de Philharmonie in Haarlem met als thema: Daar zit muziek in! (meer…)
Lees meer...

Overhandiging publicatie VZI aan KoepelMT-voorzitter

VZI-voorzitter Henk Imming overhandigt de publicatie "het verhaal van VZI" aan KoepelMT-voorzitter Egbert Broers. Een speciale publicatie die door VZI is uitgebracht en die nu verder uitgerold gaat worden onder leden en relaties. De uitreiking vond plaats bij Axioma te Baarn tijdens de vergadering van de Koepel Medische Technologie. Hierbij waren alle voorzitters van de aangesloten beroepsver...
Lees meer...

VZI HealthTalk ‘sHertogenbosch: Future Technologies

VZI organiseert op donderdag 22 november a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch een Healthtech Talk 2018: najaarscongres. Het thema is 'Future Technologies'. Het congres zal in het teken staan van het 40-jarig jubileum. Het vak van de medisch technicus is in de 40 jaar van de VZI ten gevolge van de technologische ontwikkelingen in de medische technologie en de verscherpte wet- en regel...
Lees meer...

Consultatie opleidingseisen leersituaties

CZO opleiding medisch technicus in oprichting Onder leiding van het College Zorg Opleidingen is VZI met afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten gestart met de ontwikkeling van een landelijke en centrale erkenning voor de opleiding medisch technicus. Het omvat zowe...
Lees meer...
Top
Contact?