Benoeming ere-leden tijdens succesvol verlopen ALV 2016

De ALV 2016 werd op 10 maart 2016 gehouden en is succesvol verlopen. Onderwerpen waren de presentatie van de jaarcijfers 2015, begroting 2016 en de presentatie van de nieuwe VZI-website.

De benoeming van Chris van Nimwegen en Cees Schot als erelid van de vereniging waren zeer ludiek en spectaculair georganiseerd.

Gastlid van Straten Medical had de organisatie van de studiemiddag voor rekening genomen en de dag werd afgesloten met een borrel.

Foto’s

Top
Contact?