Marktverkenning MH

23/08/2022

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) laat adviesbureau SiRM een marktverkenning uitvoeren over medische hulpmiddelen. De input van de VZI wordt daarbij erg gewaardeerd.

Achtergrond 

Medische hulpmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan zowel de kwaliteit van de zorg als de kwaliteit van leven van de patiënt. De medische-hulpmiddelensector is divers, complex en omvangrijk. Voor de ACM is het belangrijk om actuele en verdiepende kennis te hebben over de medische-hulpmiddelenmarkt(en). Dit helpt hen vast te stellen waar risico's voor een goede werking van deze markten zich voordoen.

De ACM heeft daarom adviesbureau SiRM gevraagd om een marktverkenning uit te voeren over de huidige werking van de Nederlandse markt(en) voor medische hulpmiddelen. Hiervoor beoordelen we diverse deelmarkten/rubrieken binnen de medische-hulpmiddelensector op mogelijke verstoringen voor een goede marktwerking van de betreffende deelmarkt/rubriek. We verwachten dat de bevindingen ook relevant zijn voor de inkoopstrategie van uw organisatie.

Verzoek aan VZI-leden

Om een goed beeld te krijgen van mogelijke verstoringen voor een goede marktwerking willen wij graag een online vragenlijst uitzetten bij u, uw collega’s en relevante personen uit uw achterban. Hierin kan de invuller zelf selecteren over welke rubriek hulpmiddelen hij/zij expertise heeft en de vragenlijst wil invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten per rubriek. Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en alleen zichtbaar voor SiRM.

Vervolg en uitkomsten

Na het beoordelen van de deelmarkten/rubrieken op mogelijke verstoringen voor een goede marktwerking, zullen drie deelmarkten geselecteerd worden voor een verdieping. SiRM zal over het gehele project een rapport schrijven. Het eindrapport van de marktverkenning naar medische hulpmiddelen zal worden gepubliceerd op de website van de ACM, en is daarmee ook beschikbaar voor u.

Wij hechten veel waarde aan uw inbreng via het invullen van deze online vragenlijst.

Floor Joustra - Consultant
SiRM – Strategies in Regulated Markets

Naar de online vragenlijs