Nieuwe bestuursleden

08/07/2020

VZI is op zoek naar bestuursleden en hierbij doen we een oproep aan jou om je hiervoor aan te melden.

We zoeken kandidaten met enige bestuurlijke ervaring en vooral kandidaten die het vak medisch technicus nog dagelijks uitoefenen. De bijdrage van de medisch technicus is evident in de verdere ontwikkeling van de VZI.

Je kunt je aanmelden bij het secretariaat van de VZI of neem persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.