Afscheid bestuursleden

07/07/2020

Op 4 juni jongsleden hadden we op de uitgestelde Algemene Ledenvergadering afscheid willen nemen van de bestuursleden: Henk Boon, Marco van Diest en Bert Prins

Het VZI-bestuur heeft in de bestuursvergadering van 22 mei jongsleden besloten om met instemming van de aftredende bestuursleden de bestuurstaken vanaf voornoemde datum zijn neergelegd. Wij danken Henk, Marco en Bert voor hun inspanningen, ze hebben een belangrijke bijdrage aan het succes van het “Next Generation"-project geleverd.

Bovenal waren het plezierige en collegiale bestuursleden, we gaan ze missen!

Op de eerstvolgende ALV zal de voorzitter ze persoonlijk bedanken, zodra de datum bekend is maken we dit zo snel mogelijk bekend.