VZI HealthTech Talk: eHealth & ziekenhuis verplaatste zorg

Beste genodigden,

Op dinsdag 27 september organiseert de VZI een HealthTech Talk over eHealth en Ziekenhuis verplaatste zorg. We zijn te gast in het TechMed Centre van de Universiteit Twente te Enschede. Hier vindt o.a. onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van eHealth.

eHealth of digitale zorg wordt steeds meer toegepast en is ook nog volop in ontwikkeling. Zowel de zorg alsook het werk van de technici zal hierdoor gaan veranderen. Deskundigen van de Universiteit Twente en uit het bedrijfsleven zullen diverse presentaties verzorgen over actuele ontwikkelingen, toekomstverwachtingen, privacybescherming, informatiebeveiliging en MDR. Verder kan je deelnemen aan een rondleiding in het TechMed Centre en een kijkje nemen in de Ok's, IC, simulatiecentrum en het eHealth house.

Wij rekenen op grote belangstelling voor deze HealthTech Talk, het mogelijke aantal deelnemers is om praktische redenen echter beperkt, dus meld je zo spoedig mogelijk aan.

We begroeten je heel graag op 27 september!

Met collegiale groet,

Team Events
Nicole Roosjen, Edwin Vliek, Michiel Benink, Ferdi van der Pluym en Frank Gerritsen

Concept programma 2022

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 10.10 uur Welkom
  Henk Imming, Voorzitter VZI
10.10 – 10.15 uur Opening door de dagvoorzitter
  Peter van Alphen, Rescope
10.15 – 10.45 uur Veranderende zorg - Invloed van ziekenhuis verplaatste zorg op patiënten, technici en medici
  dr. ir. Lieke Poot, Chief Medical Information Officer en klinisch fysicus/RVE voorzitter Zorgtechnologie, Isala
  De druk op de ziekenhuiszorg is groot. Er komen steeds meer en oudere patiënten. Tegelijkertijd moeten de kosten van de zorg beperkt worden en zijn er steeds minder mensen die in de zorg kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat de zorg verandert, en technologische oplossingen kunnen daarin een katalysator zijn. Deze veranderingen hebben grote impact op patiënten, artsen, verpleegkundigen en ook technici. Want hebben we wel de juiste digitale vaardigheden en middelen om de zorg op deze manier te verlenen? De zorg moet juist toegankelijk blijven voor ouderen, laag geletterden en mensen met een laag inkomen. Artsen en verpleegkundigen moeten maximaal gefaciliteerd worden door technologische oplossingen die betrouwbaar werken en zorgen voor een geïntegreerde workflow. En voor technici betekent dit dat de werelden van medisch technologie en ICT steeds dichter bij elkaar komen, en dat we moeten nadenken over beheer van medische apparatuur bij patiënten thuis
   
10.45 – 11.15 uur Presentatie van enkele lopende projecten bij het TechMed Centre:
  - Een Early Warning System om complicaties bij diabetespatiënten te voorkomen
  Spreker: Iris ten Klooster, Msc, Phd. Vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente
  Diabetische voetulcera zijn een ernstige complicaties die de levensstijl en gezondheid van patiënten verslechteren. Om dit te voorkomen wordt er in het Power4FitFoot project een Early Warning System (EWS) ontwikkeld. Met dit EWS kunnen patiënten en (informele) zorgverleners op tijd ingrijpen om een ulcera en amputaties te voorkomen. Op dit moment wordt er in samenwerking met ZGT een machine learning model ontwikkeld op basis van de elektronische patiëntendossiers van diabetespatiënten. De vervolgstap is het in kaart brengen van behoeften van stakeholders in de diabeteszorg om de waarde en vereisten van het EWS te bepalen.
  - Meer grip op diabetes met behulp van een digitale diabetescoach
  Niala den Braber, MSc. Vakgroep Biomedical Signals and Systems, Universiteit Twente
  Diabetes Mellitus Type 2 is een chronische ziekte waarbij het risico op complicaties groter wordt door ontregelde glucosewaarden. Mensen met deze vorm van diabetes hebben hulp nodig om meer grip te krijgen op de diabetes. Een belangrijke factor die winst kan opleveren is een gezonde leefstijl. Helaas ontbreekt de tijd in de gezondheidszorg om mensen hier optimaal in te begeleiden. Onderzoek laat zien dat mensen met diabetes te weinig gezonde voeding eten, te weinig bewegen en geen kennis hebben over de voordelen van een gezonde leefstijl. ZGT en de UT ontwikkelen daarom een gepersonaliseerde diabetescoach: de Diameter. Deze mobiele applicatie monitort onder andere glucosewaarden, lichaamsbeweging en voeding en gebruik deze informatie om mensen te coachen en inzichten te geven. Hiermee verwachten we dat mensen voordelen merken op de korte termijn én lange termijn, zoals een groter gevoel van welbevinden en verminderde kans op complicaties. Op dit moment wordt de Diameter ingezet bij de eerste mensen met diabetes in een onderzoeksopzet.
11.15 – 11.45 uur Ochtendpauze
11.45 – 12.15 uur Prospectieve risico inschatting bij de inzet van medische technologie buiten de zorginstelling
  Spreker: Christa de Jonge EngD, Biomedisch Technoloog bij Meditain
  Anno 2022 wordt er steeds meer medische technologie ingezet buiten de zorginstelling. De veilige toepassing buiten de zorginstelling brengt nieuwe vraagstukken met zich mee omtrent logistiek, de communicatie met andere betrokken (zorg)partijen, de financiering en het beheer, de patiënt als gebruiker en de invloed van de omgeving. Deze uitdagingen brengen ook nieuwe risicofactoren voor de veilige toepassing van de medische technologie met zich mee. Tijdens mij post-master opleiding aan de TU Eindhoven (tot Qualified Medical Engineer) heb ik in samenwerking met een werkgroep met VZI leden een risicoclassificatie methodiek ontwikkeld. Deze methodiek heeft als doel om snel en eenvoudig op basis van negen criteria te bepalen hoe risicovol een medische technologie kan zijn als het gebruikt wordt buiten de zorginstelling. Tijdens deze presentatie zal ik toelichten welke stappen we hebben doorlopen om te komen tot deze methodiek en hoe en wanneer deze methodiek kan worden ingezet.
12.15 – 13.00 uur De rol van zorgtechnologie in de VVT
  Spreker: Michiel Klitsie, Technisch Geneeskundige
  Als men vraagt wie “zorgtechnologie” inzet in een zorgorganisatie, zullen de meesten mensen antwoorden met “de zorg”… Het zit zelfs in de naam! Maar als je zorgtechnologie beschouwt in de bredere context van de gezondheidszorg, en dus inclusief het behandeldomein, kan men tot verrassende ontdekkingen komen. Hoe kan de visie van een behandelvakgroep de inzet van technologie remmen of juist versnellen? Behandelaren zullen zich mogelijk ook digivaardiger en flexibeler moeten opstellen: nieuwe digitale consulten, lifestylemonitoring, (bio)sensoren en robots komen de gezondheidszorg binnen, en wat is daarbij de invloed van de behandelaar?
13.00 – 14.00 uur Lunchpauze
14.00 – 14.45 uur Parallelsessies ronde 1
  - 1e Rondleiding door het TechMed Centre
  - Interactieve sessie: Van theorie naar praktijk - Ziekenhuisverplaatste zorg in MST; hoe dan?
  Saskia Aarnink, MSc, Algemeen klinisch fysicus / Medisch Manager Algemene klinisch fysica, Medisch Spectrum Twente
  ‘Ziekenhuisverplaatste zorg’ is trending; steeds meer zorg wordt verplaatst naar buiten een zorginstelling als dit medisch inhoudel?k kan. Een ontwikkeling die impact heeft op meerdere stakeholders in het zorglandschap, meerdere consequenties met zich mee brengt en (daardoor) meerdere vragen op werpt. Hoe ga ja als ziekenhuis om met deze ontwikkeling? In deze (interactieve) sessie zal een toelichting worden gegeven op welke wijze Medisch Spectrum Twente om gaat met de uitdagingen en complexe vraagstukken rondom ziekenhuisverplaatste zorg.
14.45 – 15.30 uur Parallelsessies ronde 2
  - 2e Rondleiding door het TechMed Centre
  - Korte presentaties:
14.45 - 15.05 uur De meerwaarde van IoT voor hoogwaardige ECG-diagnostiek bij de patiënt thuis
  Spreker: Christiaan Hoff, CEO, TeMeCo B.V.
  De laatste jaren komen er steeds meer slimme devices op de markt voor uiteenlopende lichaamsmetingen. Dit varieert van het periodiek meten en bijhouden van bloeddruk, zuurstofsaturatie, lichaamsgewicht of temperatuur. Ook op het gebied van ECG zijn er de afgelopen jaren diverse nieuwe devices beschikbaar gekomen. Veel grote partijen zoals Apple, Fitbit en Samsung hebben bijvoorbeeld een smartwatch ontwikkeld waarmee hartritmemetingen kunnen worden uitgevoerd.
Nieuwe apparatuur bevat steeds vaker connectiviteit of maakt gebruik van een smartphone, waardoor het als IoT-oplossing kan fungeren. Daardoor is er steeds meer meetdata online toegankelijk via een portal of app. Nieuwe apparatuur wordt steeds kleiner en slimmer, maar zorgt er ook voor dat de zorg zich verplaatst van het ziekenhuis naar de huiskamer van de patiënt.
Maar zijn deze devices allemaal toepasbaar voor het ziekenhuis, passen deze binnen de werkprocessen en bieden ze eigenlijk wel voldoende klinische meerwaarde?
Wij hebben SenseLink ontwikkeld om op klinisch hoogwaardige wijze ECG-registraties bij de patiënt thuis af te nemen. Door de integratie van remote connectiviteit in de SenseLink en de integratie van onze oplossing in het ziekenhuisnetwerk, kan elke meting op afstand worden gevolgd. Trenddata en ECG-data kunnen live worden bekeken en beoordeeld. In mijn presentatie zal ik u meenemen in onze filosofie en hoe het product tot stand is gekomen. Ook zal ik een aantal praktijkervaringen delen over de meerwaarde van IoT voor first-time-right ECG-diagnostiek.
15.05 - 15.30 uur Continuous Monitoring
  Sprekers: dr. ir. Erik Gelderblom, Klinisch Fysicus, Radboudumc en Ferdi van der Pluym, Medisch Technicus, Radboudumc
  In het Radboudumc wordt al jaren onderzoek gedaan naar het continu meten van vitale parameters bij patiënten op verpleegafdelingen. Hoewel dit aantoonbaar klinische meerwaarde heeft, is pas sinds dit jaar de status van continue monitoring definitief van 'pilot' naar 'in productie' gegaan. Dat vergde een nauwe samenwerking tussen o.a. de kliniek, medische technologie & klinische fysica en ICT. In de presentatie zullen we stilstaan bij wat we nu bereikt hebben voor de patiënt en verpleegkundige, welke hobbels en obstakels daarvoor overwonnen moesten worden en wat de toekomst ons (hopelijk) nog zal brengen. 
15.30 – 16.00 uur Middagpauze
  How to drive on the bumpy road of MedTech Innovation
  Spreker: prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk, Chair of Health Technology Implementation, Universiteit Twente
  De weg van innovatief idee naar product in de zorg kent vele uitdagingen en deze reis moet goed voorbereidt worden om het eindpunt te kunnen bereiken. Samenwerking vanaf het begin met stakeholders zoals medici, patiënten, bedrijven, overheid, verzekeraars etc is essentieel. Bij zowel MedTech ontwikkelingen vanuit ziekenhuizen als universiteiten worden bepaalde stakeholders te laat betrokken waardoor de veelbelovende innovatie niet de zorg bereikt. Met de introductie van de nieuwe Medical Devices Regulations zijn er nog meer obstakels op de weg gekomen die nu ook van toepassing zijn voor veel eHealth applicaties. Er zijn programma’s gestart om onderzoekers en jonge ondernemers te begeleiden op deze ‘bumpy road’ o.a. met formats voor het IMDD, risico analyses en METC aanvragen. Ook vanuit de overheid is men druk met implementatie van de regelgeving in goede banen te leiden echter dreigen er zelf medische hulpmiddelen van de markt te verdwijnen en wordt innovatie sterk vertraagd. Het is van groot belang niet het oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen: het leveren van veilige en effectieve zorg voor de patiënt.
16.45 – 17.00 uur Evaluatie en sluiting door de dagvoorzitter
17.00 – 17.45 uur Netwerkborrel

Accreditatie

Er zijn door de VZI en NVKF 5 accreditatiepunten toegekend aan deze dag.

Inschrijfkosten

 VZI lid / gast lid €   85,-
 Student / gepensioneerd  €   45,-
 Erelid €     0,-
 Niet-lid (geen firma) € 145,-

Klik om in te schrijven op de blauw button rechts bovenaan deze pagina.

Organisatie

Roijé Congressen B.V.
Herengracht 577
1017 CD Amsterdam
t 020-3300941
vzi@roijecongressen.com
www.roijecongressen.com