5e Hans Botersymposium

Is de lifecycle van medische apparatuur toekomstbestendig? Het vijfde en laatste Hans Boter Symposium staat in het teken van Duurzaamheid

Een duurzame samenleving houdt rekening met toekomstige generaties. Bij het ontwerp van medische apparatuur kan dat door de toepassing van minder of beter materiaal. Een energiezuinige oplossing levert tijdens de gehele gebruiksfase profijt op. Na afstoting is vaak een tweede leven mogelijk door te refurbishen en elders in te zetten. Donatie aan de derde wereld kan een goed alternatief zijn. Onbruikbaar instrumentarium is goed te recyclen.

Zelfs als alle mogelijkheden zijn uitgeput en de apparatuur in de afvalstroom terechtkomt, kunnen grondstoffen worden teruggewonnen. Tijdens de levenscyclus van medische technologie zijn kortom legio mogelijkheden voor een duurzame aanpak. Helpt duurzaamheid de gezondheidszorg betaalbaar te houden?

Het thema sluit goed aan bij het Next Generation-programma van de VZI. Daarom zijn er tijdens dit congres geen tassen, keycords en programmaboekjes: wij kiezen voor een digitale oplossing.

Kom op donderdag 10 oktober 2019 naar Hotel Van der Valk in Veenendaal! Save the Date.

Info en Aanmelden
Top
Contact?